måndag, maj 02, 2016

Te, öl och Internet är inte svaret

”Internet är inte svaret” var boken vi diskuterade på SFIS bokcirkel den 28 april. Boken har många exempel som beskriver det från början ideella projektet Internet utan vinstsyfte, till det ekonomiska projektet av modellen ”the winner takes it all”.


 Boken var en ögonöppnare för vad Internet innebär, för nätet har verkligen målat om vår ”vardagskarta”. Var finns Sverige i internetvärlden? Vilken nyhetsbevakning och analys får vi, när ingen vill betala för kvalitetsjournalistik? Vad blir konsekvenserna av att vi handlar på nätet i stället för butiken? Många frågeställningar lyftes upp, svaren var inte givna.

En av deltagarna tipsade om Människor, medierna och marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, http://www.medieutredningen.se/manniskorna-medierna-marknaden/. Här fann jag flera intressanta bidrag på samma tema att fördjupa mig i. Gå in och läs!

Det var en bokcirkel som gav inspiration till ytterligare läsning i ett viktigt ämne.

Elinor Magnusson

Inga kommentarer: