måndag, november 28, 2016

UX i fokus vid fullbokat seminarium den 21 november

UX står för User Experience eller användarupplevelse. Det handlar om att innehållet och utformningen av fysiska och digitala miljöer ska fungera så som det är tänkt och ge avsedd upplevelse för användaren.

Annelie Friberg från Linköpings universitetsbibliotek och Kristin Olofsson från Chalmers bibliotek höll i en lärorik, kul, tempofylld och inspirerande workshop kring UX och design thinking.


Design thinking
Design thinking är en filosofi och en uppsättning metoder och verktyg som man kan använda för att jobba användarcentrerat med produktutveckling. Vår uppgift blev att skapa varsin plånbok. Vägen till den färdiga plånboken gick genom en designprocess som fokuserade kring empati, idégenerering och prototypande, hela tiden med användaren i fokus. Anneli och Kristin guidade oss stegvis från läge 1) att empatisera till att läge 5) att testa.Iterera
Under hela processen är iterera ett nyckelord. Att iterera är helt enkelt att gå flera varv: utforska, göra, få feedback, förändra, stämma av, förbättra mm. Tanken är helt enkelt att man inte kan tänka ut något perfekt i förväg, och att man absolut inte kan tänka ut något perfekt utan att stämma av med användaren och förbättra efter den feedbacken man får.Tack Anneli och Kristin för ett mycket givande seminarium. Ni utmanade vår kreativitet och gav oss historier från ert eget arbete, som till exempel love letters/break-up letters, som en metod att kommunicera med sina användare.

Se inlägg från seminariet på Twitter, @krolofsson resp @fribban.

Karin Hellingwerf och Elinor Magnusson

tisdag, november 08, 2016

Bokdiskussion över en öl och lite mat

Torsdagen den 20 oktober träffades SFIS bokcirkel för att diskutera Big data: A revolution that will transform the way we live, work and think.
 
Boken visar hur big data kommer förändra vårt sätt att mäta och förstå världen. Med hjälp av Big data kan man förebygga sjukdomar, bekämpa brottslighet, komma till rätta med klimatförändringar, big data kommer dessutom att leda till nya vägar att se på samhället samt underlätta ekonomisk tillväxt. Allt detta med hjälp av de enorma mängder data som samlas in via internet.
Visar KarinP_big_data.jpg
Det var blev en intressant diskussion med utgångspunkt i boken om vad "datafication" av samhället innebär. Är allt möjligt? Vad är riskerna och vad är fördelarna? Allt som allt ett spännande och välbehövlig samtal om vad big data innebär.

Text: Karin Björkqvist Hellingwerf