måndag, november 28, 2016

UX i fokus vid fullbokat seminarium den 21 november

UX står för User Experience eller användarupplevelse. Det handlar om att innehållet och utformningen av fysiska och digitala miljöer ska fungera så som det är tänkt och ge avsedd upplevelse för användaren.

Annelie Friberg från Linköpings universitetsbibliotek och Kristin Olofsson från Chalmers bibliotek höll i en lärorik, kul, tempofylld och inspirerande workshop kring UX och design thinking.


Design thinking
Design thinking är en filosofi och en uppsättning metoder och verktyg som man kan använda för att jobba användarcentrerat med produktutveckling. Vår uppgift blev att skapa varsin plånbok. Vägen till den färdiga plånboken gick genom en designprocess som fokuserade kring empati, idégenerering och prototypande, hela tiden med användaren i fokus. Anneli och Kristin guidade oss stegvis från läge 1) att empatisera till att läge 5) att testa.Iterera
Under hela processen är iterera ett nyckelord. Att iterera är helt enkelt att gå flera varv: utforska, göra, få feedback, förändra, stämma av, förbättra mm. Tanken är helt enkelt att man inte kan tänka ut något perfekt i förväg, och att man absolut inte kan tänka ut något perfekt utan att stämma av med användaren och förbättra efter den feedbacken man får.Tack Anneli och Kristin för ett mycket givande seminarium. Ni utmanade vår kreativitet och gav oss historier från ert eget arbete, som till exempel love letters/break-up letters, som en metod att kommunicera med sina användare.

Se inlägg från seminariet på Twitter, @krolofsson resp @fribban.

Karin Hellingwerf och Elinor Magnusson

Inga kommentarer: