torsdag, februari 25, 2016

Snart dags för bokcirkel med afterwork igen


Torsdag 28 april är det dags för vårens bokcirkelträff med SFIS Väst.

Vi läser "Internet är inte svaret" av Andrew Keen och samlas på HAK i Nordstan för bokdiskussioner och afterwork.

Tid för bokdiskussion: kl 18.00- ca kl 19.30
Någon/några från SFIS Västs styrelse finns på plats från kl 17.30 om du vill titta in tidigare.

Plats: HAK på Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21 i Nordstan, Göteborg.
Dryck och eventuell förtäring till självkostnadspris.

Anmäl dig till Kristoffer Karlsson, kristoffer.l.karlsson@chalmers.se senast tisdag 26 april.

Diskutera på Biblioteksforum.se!
Vill du diskutera även online? Eller vara med och diskutera även om du inte kan vara på plats? Välkommen att delta i diskussionstråden på Biblioteksforum.se.

Välkomna!

onsdag, februari 24, 2016

Årsmöte 9 mars - med föreläsning om bibliometri


SFIS Väst välkomnar alla medlemmar till årsmöte samt ett nytt seminarium i serien Vetenskap för profession.

Kvällens gäst är Pieta Eklund, doktorand på Högskolan i Borås.

Pieta Eklund kommer att prata om rapporten ”Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten”, som hon skrivit tillsammans med Gustaf Nelhans. I rapporten redovisas några av de olika bibliometriska fördelningsmodeller som används vid svenska lärosäten, såväl som bibliometriska indikatorers roll i forskningens praktiker.

Bibliometri används allt oftare för resursfördelning vid lärosäten, och det är en högaktuell fråga i forskningssamfunden i Sverige i dag.

Program
Vi inleder med att lyssna på Pieta Eklund och därefter blir det årsmöte. SFIS bjuder på kaffe/te och lättare smörgås.
Kl 17.30-18.30 (ca): Vetenskap för profession
Kl 18.30 (ca): Årsmöte (pågår som längst till kl 19.30). Ladda ned föredragningslistan nedan (word).

Tid och plats
Onsdag 9 mars kl 17.30 på Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4, Göteborg. Så här hittar du: http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gm/

Anmälan
Anmäl dig till Elinor Magnusson, Elinor.Magnusson@sca.com, senast måndag 7 mars.

Varmt välkomna den 9 mars
önskar styrelsen för SFIS Väst

fredag, februari 05, 2016

RIPS-möte: Grus och vägbeläggning på VTI i Linköping


Nätverket RIPS hade sitt vintermöte 2016 på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping. Där finns ett bibliotek med sju medarbetare som servar de cirka 200 medarbetarna inom institutet.

Birgitta Sandstedt, chef på Bibliotek och Informationscenter, berättade om verksamheten på institutet och på biblioteket. VTI är ett forskningsinstitut som arbetar både nationellt och internationellt. Det är en uppdragsmyndighet som sorterar under näringsdepartementet.

Vårt mötestema var Informationsspecialistens arbetssätt, strategier och utmaningar och vi fick flera konkreta tips på hur man kan tänka strategiskt i sin verksamhet. En sak Birgitta poängterade som ytterst viktig i yrkesrollen, det är nätverkandet. För oss i gruppen är det självklart, för utan kontakt med kollegor i branschen är det svårare att följa med i utvecklingen.

Glada kollegor på VTI
Vi fick en visning i VTIs labb där man utför tester av t ex väggrus, ytbeläggning och bilbarnstolar. Att barn ska sitta mot färdriktningen i framsätet är självklart, men i baksätet har jag alltid tyckt att det är onödigt. En film vi fick se visade med all önskvärd tydlighet att barn ska sitta mot färdriktningen så länge som möjligt.

Grus i provbitar
 Annelie Friberg från Linköpings universitetsbibliotek berättade om sitt arbete med UX, user experience. Där har man ett holistiskt synsätt på UX, det handlar inte bara om bemötandet vid informationsdisken eller gränssnittet i katalogen. Det handlar om HELA besöket eller kontakten med biblioteket oavsett om det är i lokalerna eller på distans. ”Personalen är inte sina användare, sluta gissa!” Så resonerar man.

Vi fick se flera konkreta – och roliga - exempel på metoder för att granska användarupplevelsen såsom personas, upplevelsekartor och love letters/break-up letters. Med hjälp av resultaten kan man få insikt i hur användarna ser på verksamheten, t ex se över sina rutiner för underhåll av materiel (trasiga glödlampor).

Presentationerna gav bra inspiration till våra egna diskussioner. Att vara synliga, att tänka strategiskt och ta del av hur kollegor arbetar, det ger en boost till den egna verksamheten.

Hör gärna av dig om du vill vara med i RIPS!
Nästa möte blir 25-26 augusti, från lunch till lunch, på Trafikverket i Borlänge.

Text och foto: Elinor Magnusson