tisdag, april 18, 2017

Bakom kulisserna på Göteborgsoperan.

Göteborgsoperan invigdes 1994 och är ett av världens mest moderna operahus. Ca 500 personer arbetar i husets 1117 rum. Här ryms bland annat metall-, snickeri- och dekorverkstäder, kostymateljéer, repetitionssalar och ett notbibliotek där 15 ton noter finns lagrade.

Torsdagen den 6 april anordnade SFIS Väst ett studiebesök på Göteborgsoperans interna bibliotek. Vi mötte där Helena Ericsson som är orkesterbibliotekarie och berättade om sitt arbete på operan. Biblioteket är delaktigt i arbetet med uppsättningarna från idéstadiet, fram till premiären. I idéstadiet handlar det om att göra research och beställa material, under hela repetitionstiden är det sedan bibliotekets uppgift att för hand uppdatera alla musiker i orkesterns noter in i minsta detalj. Det vill säga bibliotekarien hanterar och iordningställer notmaterial enligt partitur och stråkbesättningar samt hjälper till med stråkskrivning. När det sker en förändringar i det ursprungliga materialet skriver bibliotekarierna in alla dirigentens anmärkningar i samtligas noter. För att klara detta förstår man att det krävs en stor ämneskunskap och de som arbetar på biblioteket har alla en bakgrund som musiker.

 Efter besöket gick delar av gruppen vidare och avslutade med en after work på Lilla Bommen.

/Evelina och Karin

onsdag, februari 01, 2017

Premiär för #SFIS delar

Tanken med #SFIS delar är att vi skall ta vara på den samlade kunskap som finns inom vårt unika nätverk. I form av föreläsningar och workshops delar vi med oss av information och kunskap som kan vara användbar för alla inom SFIS.

Onsdagen den 25 januari var det premiär för #SFIS delar. Vi startade med att se närmare på hur man kan arbeta med referenshanteringsprogram.

Det finns flera olika program som samlar och sorterar referenser och som kan användas för att skapa litteraturförteckningar. Marco Schirone på Chalmers bibliotek höll en workshop i Mendeley.

Medan vi drack kaffe och åt smörgås inledde Marco med en grundläggande orientering i programmet därefter fick vi själva pröva på att överföra referenser och pdf:er från databaser som Google Scholar och Scopus. Efter lite pyssel kunde vi skapa en litteraturlista direkt i Word.

 

Såhär ser det ut när du är inne och arbetar i Mendeley.