onsdag, december 20, 2017

Glöggmingel med föredrag om Cloud comupting


Måndagen den 4 december var det dags för vårt årliga glöggmingel och ännu ett seminarium i serien Vetenskap för profession. Den här gången höll vi till i Advokatfirman Vinges lokaler. Maria Lindh var inbjuden att berätta om sin avhandling "Cloudy talks: exploring accounts about cloud computing". Maria Lindh undervisar och forskar på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Hon disputerade i februari i år och i sin avhandling undersöker hon olika uppfattningar om molntjänster, inom organisationer. Bland annat har hon tittat på Google Apps For Education i en skolkontext. Syftet med Marias forskning är att belysa komplexiteten när det gäller IT i olika organisationers informationshantering.
I en intervju med Biblioteksbladet varnar Maria för att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.


"Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?"

Läs mer

http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Lindh-Maria/
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2017/Februari/Beskrivningar-av-molntjanster-paverkar-var-verklighet/
Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1050182&dswid=-6700

tisdag, oktober 17, 2017

Mingel och föredrag på bokmässan

 
Den 28 september slog Bokmässan i Göteborg upp sina portar och SFIS anordnade i sedvanlig ordning ett mingel med vin och tilltugg.

Innan minglet höll den nationella styrelsen ett konstituerande möte där Marco Schirone från SFIS Väst intog sin roll som ordförande i SFIS nationella styrelse.

Minglet inleddes med att Minna Kontinen från LM Informationstjänst berättade om Knowlegde Unlatched som är det största oberoende Open Access-initiativet världen över. 

Sedan var det dags att dela ut LM Award. Stipendiet på 10.000 kronor gick till Stig Andersson som kommer att deltaga i en konferens i Sheffield.

Under minglet fick vi också en spännande föreläsning av Magnus Eriksson som är forskare vid RISE Interactive i Göteborg. Han gav oss framtidsspaningar om det digitaliseringens effekter på individ och samhälle. Hur nyttjar vi digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi hanterar dess utmaningar? 

Fake news vet vi vad det är, men det finns även ”fake interviews” där man antingen lägger orden i munnen på någon person i en videoupptagning eller manipulerar personens mimik i en befintlig intervju.

Karin Hellingwerf-Björkqvi för styrelsen i SFIS Väst

Mediedag på stadsbiblioteket

Det blev en lyckad Mediedag på stadsbiblioteket när forskare från Nordicom passade på att presentera forskning kring det förändrade medielandskapet. 


Ingela Wadbring pratade bland annat om kampen om nyhetspubliken och hur olika generationer konsumerar nyheter på olika sätt, och att de som är under 30 år har Facebook som sin stora nyhetskanal. Ingela menar bland annat att det finns problem med att allt fler mediehus väljer att stänga in sina nyheter bakom betalväggar. Detta leder till att traditionella nyhetsförmedlarnas andel av nyhetskonsumtionen minskar till förmån för nyheter från exempelvis främlingsfientliga sajter utan betalväggar. Hon menar att problematiken kring betalväggar gör att biblioteken får en särskilt viktig roll eftersom det är här som alla medier finns att tillgå.


Jonas Ohlsson presenterade resultat från studien ”Kampen om reklamen”. Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. Han visar att globala techjättar som Facebook och Google står för nästan all digital annonstillväxt. Många medieföretag har fått se sina reklamintäkter sjunka när företag väljer att annonsera via Facebook och Google till förmån för exempelvis tidningsföretag. Jonas menar att när de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklam som intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken.

Karin Hellingwerf-Björkqvi för styrelsen i SFIS Väst

 

tisdag, september 05, 2017

Minnesord Ingrid Alexandersson

Ingrid Alexandersson, hedersledamot i SFIS Väst och ansvarig för lokalavdelningens arkiv avled den 28 mars 2017.

 

1971 började hon som bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. 10 år senare blev hon chef för Kliniska centralbiblioteket på Sahlgrenska Sjukhuset senare arbetade hon som chef för Volvos historiska arkiv - år som hon kallar några av de roligaste i hennes yrkesliv.

Ingrid Alexandersson har varit engagerad SFIS Väst sedan många år. Då hette det Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Ingrid var sekreterare 1984-1986, därefter ordförande 1987-1989. 1990 avgick hon som ordförande för Väst (och Ros-Marie Kristiansson tog över). I många år därefter var hon ständig ordförande på våra årsmöten.

Jag lärde känna Ingrid när jag som 25-åring kom in i föreningen 2001 och fann ett gemensamt intresse för föreningens historia. Vi samarbetade bland annat genom att sätta ihop ett bildspel med historiska fotografier som vi fått av Curt S. Ohlson, en annan medlem i föreningen. Det var även Ingrid som nominerade mig till årets informationsspecialist, första gången priset delades ut. Jag är tacksam för att ha få lära känna henne och framför allt lära av henne. Vi hade senast kontakt bara för någon månad sedan då hon meddelade hur glad hon blev över ett initiativ att lyfta fram enskilda medlemmar i föreningens historia. 

Vi kommer alltid att vara tacksamma för Ingrids insatser när det gäller SFIS Väst och framför allt arbetet som hon la ner på vårt arkiv. Med Ingrid försvinner nu mycket av kunskapen om föreningens historia.

SFIS Väst har gett en gåva till Nordens Ark till minne av Ingrid.

Ann-Christin Gramming

fredag, augusti 18, 2017

SFIS Väst startar hösten med en mediedag!

Vik eftermiddagen den 12 september!
Du är välkommen till en eftermiddag om hur nyhetsmedia förändrats och hur det förändrar oss!
Digitaliseringen av medielandskapet och sociala medier påverkar både hur vi tar till oss nyheter och hur nyheter produceras och finansieras.


Kampen om medierna och mediernas kamp om oss. Vad händer i skärningspunkten mellan nyhetsproduktion och nyhetskonsumtion?

Vi får lyssna till Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för NORDICOM och Jonas Ohlsson som forskar på frågor som rör mediebranschens ekonomiska utveckling vid NORDICOM.
Tid: 12 september kl 13.30-16.00
Plats: Stadsbiblioteket Göteborg, Hörsalen
Anmälan och detaljerat program: http://bit.ly/2fNloKA

Varmt välkommen!
Styrelserna för Svensk Biblioteksförening Väst och SFIS Väst

fredag, juni 30, 2017

Våravslutning på Lindholmen

Torsdagen den 16 juni träffades ett tjugotal medlemmar från SFIS och Svensk Biblioteksförening för
en gemensam våravslutning. Vi gjorde ett besök på Swedish ICT och Chalmers bibliotek i Kuggen.

Swedish ICT
Peter Ljungstrand på Swedish ICT, https://www.swedishict.se/ tog emot och visade oss runt bland
blinkande saker och intressanta material, t ex en mjuk tråd av stål som alltså leder ström.
Kollegan Carl Heath hade en inspirerande föreläsning om den digitala världen. Oj, så mycket
spännande det händer!


 
 

Röststyrt
Röststyrt – det är det nya. Vi fick stifta bekantskap med Alexa, en röststyrd tjänst från Amazon som lyssnar OCH svarar. Man har en mikrofon/högtalare som registrerar och svarar på dina önskemål direkt.

Det kan låta så här: 
- Alexa, skriv upp 1 liter mjölk på inköpslistan, Alexa, spela en låt med Adèle, Alexa, ring mamma etc.

Titta gärna på dessa exempel:

6 % av alla hushåll i US har idag Amazon Echo och man kan undra hur ökningen kommer att se ut.

Smarta bilar
Bilarna blir smartare och smartare. Bilreklamen som går på TV just nu visar hur en bil bromsar för ett föremål i dess väg. Snart behöver vi inte ens bromsa när vi ska in i en korsning. Bilarna anpassar hastigheten till andra bilar och trafiken flyter smärtfritt utan trafikljus eller inbromsningar och stopp.

Chalmers bibliotek
Ingrid Johansson och Liza Nordfeldt presenterade Chalmers bibliotek i Kuggen. Här ser det inte ut som ett vanligt bibliotek, kanske lite mer som en hotellreception. Den som tittar efter boksamlingar får gå en trappa ner. Där finns hyllor, tomma hyllor. Biblioteket är en arbetsplats för studenter och böcker/information finns på nätet och inte i hyllorna. Möblerna har eluttag, för tillgång till elektricitet behövs ständigt i den digitala miljön.


Besöken avslutades på kajkanten där vi minglade, åt wraps och reflekterade med kollegor över nya intryck och insikter i den digitala världen.

Elinor Magnusson

måndag, maj 08, 2017

AW med bokcirkelnHar du också undrat varför en annons för något du googlat efter dyker upp som en annons på din Facebooksida? Algoritmerna, är det enkla svaret. Under SFIS Västs senaste bokcirkel diskuterades en nyutgiven guide om algoritmer och hur de fungerar.
Internetstiftelsen i Sverige tillsammans med Viralgranskaren och Statens medieråd har gett ut en internetguide som förklarar vad algoritmer är och vad vi bör veta om dem. Guiden ”Algoritmer – så påverkar de din vardag” diskuterades på SFIS bokcirkel den 4 maj.
Guiden svarar på:– Vad en algoritm är och gör.
– Hur de påverkar din vardag.
– Vilken data algoritmer arbetar med och hur man kan kontrollera den.
– Hur internets infrastruktur påverkar din information.
– Hur personalisering medför för och nackdelar.
– Om viktiga områden i samhället som påverkas av algoritmer och hur du kan tänka kritiskt kring detta.
Algoritmer kan vara en hjälp för oss när vi söker fakta och information på nätet, men det är viktigt att vara medveten om att de finns, hur de fungerar och de baksidor och problem som kan komma med dem.
Vad som kan vara ett problem (baksida?) med algoritmer är att de är anpassade efter våra beteenden. Det leder till att vi matas med information från de webbsidor vi själva eller våra vänner på sociala nätverk är intresserade av och därför får olika kunskaper och sanningar beroende på hur vi navigerar på nätet.
r den som vill kontrollera sina data på nätet, ger guiden följande tips:
Se över sekretessinställningar i alla tjänster. De brukar finnas under ”Inställningar”.
Med Google Dashboard kan du se vilken information Google samlar in.
På Facebook kan du få se vilka data som sparats om dig genom att gå till ”Inställningar” > ”Ladda ned en kopia av dina Facebook-data”.
Använd en sökmotor som inte personaliserar sökningar eller sparar användargenererade data, till exempel DuckDuckGo eller Qwant.
Försök att inte alltid vara inloggad samtidigt som du surfar på nätet.
Låt om möjligt bli att acceptera kakor. Rensa bort kakor från din dator. Det kan du vanligtvis göra genom att gå in under ”systeminställningar” i den webbläsare du använder.Text av Karin Hellingwerf-Björkqvi