måndag, juni 20, 2011

Cycling for libraries 2011 - del 2

cyc4lib-2011-06-03 006

Bild: LBB Jauno speciālistu sekcija

Jag har tidigare bloggat om mina intryck från cycling for libraries och idag handlar det om resultatet av min hemläxa.
Eftersom cycling for libraries genomfördes i form av en unconference där man själv skapar innehållet fick alla deltagarei förväg skicka in "hemläxa" i form av en frågeställning som vi ville lösa under cykelturen.
Själv valde jag följande frågeställning/målsättning: identify 3 ways for cross-sectoral networking, dvs att nätverka mer med kollegor från andra typer av bibliotek. Även om jag ända sedan jag började jobba för 10 år sedan, har varit aktiv i SFIS har jag allt mer insett fördelarna med att nätverka kollegor som har en annan bakgrund än jag själv.
Mer konkret ville jag hitta tre sätt/väga att nå detta mål. Bonus var om jag dessutom kunde hitta minst tre sätt att lära av eller interagera med andra typer av bibliotek, framför allt folkbibliotek.
Eftersom jag var den enda representanten från företagsbibliotek fick jag många tillfällen att lyssna och lära av bibliotekskollegor med erfarenheter från andra miljöer. Eftersom konferensen pågick under så många dagar fanns det dessutom möjlighet att återvända till och fördjupa diskussionerna på ett sätt som annars sällan är möjligt.

1. LinkedIn ./. Facebook
När jag formulerade min hemläxa bjöd jag även in övriga deltagare att ta kontakt med mig via Linked in. Anledningen till detta är att jag har valt en uppdelning där jag har mitt professionella nätverk där medan jag har haft mitt personliga nätverk på Facebook. Till min förvåning var det ingen som nappade på att ta kontakt via LinkedIn. Istället har Facebook blivit den naturliga kontaktytan - så nu har jag 50+ nya vänner på Facebook. Många av de övriga deltagarna finns visserligen på Linked In men är inte speciellt aktiva där.

Visite d'une bibliothèque danoise

Bild: vocivelo

2. Fördjupa mig inom nya områden

Min plan är att åka mer på konferenser och kurser som kanske inte ligger precis inom mitt område. Om jag inte har möjlighet att närvara fysiskt, kan jag ändå följa dem via Twitter och bloggar. En spännande konferens som pågår just nu är Next Library i Århus (#nextlibrary,).

cyc4lib-2011-05-31 046

Till bords med deltagare från Kanada, Sverige, Danmark & Finland

Bild: LBB Jauno speciālistu sekcija

3. Nätverka mer internationellt
I december förra året deltog jag i min första konferens utomlands, Online Information 2010. Det var extremt givande på många plan och är en av alla de konferenser som jag har haft störst nytta av i mitt dagliga arbete. Dessutom fick jag kontakt med kollegor från hela världen.
Mitt deltagande i cycling for libraries har ytterligare stärkt mig i min uppfattning att det är viktigt att även vända blicken utåt och över nationsgränserna. Framöver planerar jag därföratt bl. a att åka på IFLA 2012 som går av stapeln i Helsingfors.
En annan bra kontaktyta är Biblfeed där det glädjande nog blir allt fler medlemmar från de övriga nordiska länderna.

tisdag, juni 14, 2011

Cycling for libraries 2011

cyc4lib

Uppställning i Rostock

Bild: Jonas Tana

Det här inlägget är ett försök att sammanfatta intrycken från mitt deltagande i Cycling for libraries 2011. Jag stötte på Cycling for libraries när jag var volontär på IFLA 2010 i Göteborg. Jag råkade helt enkelt hitta en liten broschyr på mässan och tyckte att det verkade vara ett spännande arrangemang.
Arrangörer och initiativtagare till cycling for libraries är en grupp finska bibliotekarier i samarbete med danska och tyska kollegor.
Under våren 2011 kunde jag följa evenemanget växa fram på webbsidan cyclingforlibraries.org. När registreringen stängde den 1:a maj var ett 80-tal bibliotekarier från hela världen (Finland, Sverige, Ryssland, Danmark, USA, Lettland, Australien, Kanada m. fl. anmälda.

Inför evenemanget höll deltagarna och organisatörerna kontakt genom sociala medier som Twitter, Facebook och bloggar samt e-post. Det fanns många frågor och funderingar att ventilera. Allt från bästa stället att köpa begagnade cyklar i Köpenhamn, hur snabbt vi skulle cykla, om det råder i hjälmtvång i Tyskland till vilken boendestandarden skulle vara m.m.

Köpenhamn - Berlin, 650 km
Fredagen den 27 maj var det äntligen dags för mig (och min cykel) att ta tåget i Köpenhamn. På kvällen arrangerades ett kick-off party på Köpenhamns stadsbibliotek. Kring lunchtid den 28 maj startade vi från den svarta diamanten i Köpenhamn och på kvällen den 5 juni rullade vi in i Berlin, trötta men lyckliga efter 9 dagars intensiv unconference fyllt av cykling, simning, sånger, mat och diskussioner.

Briefing

Genomgång innan avfärd från Bosei

Bild: Jonas Tana

Cycling for libraries - en unconference
En unconference bygger på deltagarnas medverkan på ett helt annat sätt än en vanlig konferens. Man skapar själv innehållet och inför cycling for libraries fick alla deltagare skicka in en "hemläxa", en frågeställning som vi ville lösa. Här är några exempel:
Sara’s homework: How do we communicate in a digital library?

Dace’s homework: the role of new professionals within national library associations

Jared’s homework: learn from file-sharing communities

Själv valde jag följande frågeställning/målsättning: identify 3 ways for cross-sectoral networking
Jag ville hitta minst tre sätt att lära av eller interagera med andra typer av bibliotek, framför allt folkbibliotek. Eftersom jag var den enda representanten från företagsbibliotek fick jag många tillfällen att lyssna och lära av bibliotekskollegor med erfarenheter från andra miljöer. Eftersom konferensen pågick under så många dagar fanns det dessutom möjlighet att återvända till och fördjupa diskussionerna på ett sätt som annars sällan är möjligt.

Teman
Utöver våra "hemläxor" hade även varje dag hade ett tema. Det kunde vara allt från "The role of libraries in rural areas" till "The challenge of demographic change"(både internt på biblioteken liksom externt i samhället). Diskussionerna kring dessa teman vävdes in bland vår "hemläxediskussioner" men fångades även upp och sammanfattades under både informella kvällsdiskussioner samt de mer formella seminarierna i Rostock och Berlin.

Seminarier
Det fanns även tid och utrymme för mera formella seminarier och workshops. I Nykobing var Jan Holmqvist @janholmquist värd för ett seminarium via Skype med Buffy Hamilton @buffyjhamilton. Jan ledde även en gruppövning med titeln "Choosing the Future of Libraries" som man kan se resultatet av (och fortsätta att arbeta med) här.
Även i Rostock var det ett fullmatat program. Olaf Eigenbrodt, Hamburg University and IFLA Library Building and Equipment Standing Committee member diskuterade Libraries as a public place. Därefter fick ett flertal av deltagarna presentera "sina bibliotek", Riga City Library / Children´s Hospital Library I Lettland, Logan Public Library i Australien samt Turku City Library i Finland.
I Fürstenberg blev det en livlig debatt om användningen av volontärer inom biblioteken och den avprofessionalisering det skulle kunna innebära. Detta efter att vi under dagen hade cyklat över 90 km i 28 graders värme...
Dagen efter ankomst i Berlin var det dags för ett avslutande heldagsseminarium med unconference inslag. Efter keynotes från Prof. Martin Grötschel, Scientist, Konrad-Zuse-Institut (My Library and Me), Dr. Robert Kaltenbrunner, Journalist, Bonn/Berlin (Public libraries and public space: Same, same — but different?) och Lukas Koster @lukask (Library data on the move) fick de som ville presentera olika frågeställningar, sedan var det bara för övriga åhörare att välja fråga och hänga på.
Själv valde jag Phil Halls (Vancouver Public Library) spår Imagining future libraries men Mace Ojalas Library as an export product verkade också mycket intressant.

Greve library

Folkbibliotek Greve

Studiebesök
Under resans gång gjorde vi ett flertal besök på olika typer av bibliotek. I Danmark besökte vi några folkbibliotek av modellen Open libraries där man har utökade öppettider men utan full bemanning men även ett skolbibliotek i Ströby. I Fürstenberg blev det ett besök på biblioteket som drivs av volontärer efter att ha varit stängt i flera år.

Library talk

Bild: Jonas Tana

Nätverkande
Givetvis fanns det mycket tid även för informella diskussioner och nätverkande, både på cykelsadeln och övrig tid. De allra flesta deltagarna var mycket sociala och delade med sig av sina kunskaper inom yoga, massage, cykelreparation, stretching och körsång.
Under en kväll deltog vi även i en sångperformanceett galleri i Los Angeles. Inget är omöjligt via Skype.
Efteråt har deltagarna främst hållit kontakt via Facebook men även via e-post och Twitter. Många har även liksom jag försökt att samla sina intryck i olika bloggar.
Artikel från Vinges intranät

Stödet från arbetsgvarna har varierat. Flera av de finska deltagarna fick både resa och konferenskostnad bekostad av arbetsgivarna och det finska kulturdepartementet, andra fick betala själva men räkna dagarna som arbetstid. Vissa som jag stod för alla kostnader själva. Någr ahar sökt och fått stipendier, andra har samlat in pengar genom att sälja kakor och lotter till biblioteksbesökare och kollegor.
Jag kan dock tänka mig att det blir lättare att söka finansiering i framtiden när arbetsgivarna märker vilka de positiva effekterna är och efter det här uruppförandet kommer benämningen cyc4lib var mer känt.

Cycling for libraries har verkligen varit en fantastisk upplevelse, både personligt och professionellt. Känslan av att cykla in vid Berlin Hauptbahnhof var något alldeles extra även om det på samma gång känders sorgligt att vår extraordinära cykeltur närmade sig sitt slut.
Det jag tar med mig från cycling for libraries:
  • ett mer dynamiskt arbetssätt och förhållande till biblioteket
  • vikten av att nätverka och utbyta erfarenheter internationellt
  • vikten av att involvera "new professionels" men även mer erfarna kollegor

Cycling for libraries 2011 är över men lever bland annat kvar i form av ett internationellt nätverk av bibliotekskontakter och en förhoppning om att det inte är sista gången vi cyklar för bibliotek!

Vill du läsa en mer personlig resebeskrivning hittar du den på min egen blogg.

Mer
Titta på videona
Library Advocacy - Cycling for libraries [Learning 2.0 update]
This week in libraries
Cycling for libraries, The first cycling unconference for librarians - artikel i SPQL