torsdag, april 16, 2015

InfoTrend är tillbaka


Du har väl inte missat att SFIS-tidskriften InfoTrend har återuppstått? Efter att ha legat vilande under några år är InfoTrend tillbaka, nu som elektronisk tidskrift.

Förutom längre och kortare artiklar kommer InfoTrend att innehålla intervjuer, krönikor, bokrecensioner och förhoppningsvis debatt. 

Läs det första numret här.

På den nya plattformen finns även allt äldre material tillgängligt, dvs hela InfoTrends arkiv finns nu elektroniskt. 

Det händer i maj: Bibliometri och vårutflykt


Nu kan du anmäla dig till två nya evenemang med SFIS Väst i maj.

Bibliometri och datavisualisering måndag 4 maj
Stina Johansson på Chalmers bibliotek om att analysera vetenskaplig publicering med hjälp av bibliometri och datavisualisering. Det är ett arrangemang i serien "Vad jobbar du med bibliotekarie?".
Tid och plats: kl 17.00 - ca kl 19 på Chalmers bibliotek i Göteborg.
Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.

Vårutflykt till Kalvsund, syrenernas ö, torsdag 28 maj
SFIS Västs och Biblioteksföreningen Västs gemensamma våravslutning blir en utflykt till Kalvsund som ligger i Göteborgs norra skärgård. En tur runt ön med vidunderlig utsikt och en god picknick står på programmet.
Läs mer om utflyktskvällen och hur du anmäler dig här.

onsdag, april 01, 2015

Välkomna till styrelsen Evelina och Kristoffer

SFIS Väst har fått två nya ledamöter i styrelsen. Evelina Ramm Wikström och Kristoffer Karlsson valdes in vid årsmötet i mars och önskas varmt välkomna. Vi ger en kort presentation nedan.

Evelina och Kristoffer är nya styrelseledamöter i väst
Evelina Ramm Wikström läser sista terminen på kandidatprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Vid sidan av studierna arbetar hon som studentmedarbetare på Göteborgs universitetsbibliotek. Innan hon gav sig in på biblioteksbanan hann hon både jobba och studera globala frågor på en resandekurs på folkhögskola.

Arbetet inom SFIS ser Evelina som ett bra sätt att fortsätta fortbilda sig när utbildningen snart är slut. I styrelsen vill hon bidra med en bild av hur utbildningen fungerar idag och hur B&I-studenter tänker på den framtida utvecklingen för professionen. 

Kristoffer Karlsson läser masterprogrammet inom Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Han har lång erfarenhet av engagemang inom lärosätets studentkår, och ser sitt engagemang i SFIS som en naturlig fortsättning.

Kristoffer brinner för informationsvetenskap och hoppas genom sitt arbete i SFIS Västs styrelse både kunna bidra till föreningen och utvecklas själv.

I samband med årsmötet avtackades Annelie Janred, tidigare ordförande, och Ingrid Johansson som bland mycket annat byggt upp föreläsningsserien Vetenskap för profession.

Kontakta gärna styrelsen
I styrelsen för SFIS Väst ingår nu Elinor Magnusson (ny ordförande), Ingela Åberg, Stina Johansson, Eva Harrie, Evelina Ramm Wikström och Kristoffer Karlsson. Ann-Christin Karlén Gramming är adjungerad. Hör gärna av dig till oss med tankar och idéer om nya programpunkter, boktips till läsecirkeln eller annat. Kontaktuppgifter finns här.

Eva Harrie / för styrelsen i SFIS Väst