torsdag, oktober 27, 2011

Lunchbokcirkel med SFIS Väst 23 november

Nu är det äntligen dags för vår läsecirkel igen. Passa på att diskutera aktuell litteratur inom våra ämnesområden - och samtidigt träffa kollegor och äta en god lunch!

Boken för höstens första träff är "The Atlas of New Librarianship" av R. David Lankes. Vi börjar med sidorna 1-116, och blir vi nyfikna på att läsa mer så möts vi ytterligare en gång.

Vi träffas onsdagen 23 november kl 12-13 på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, Frans Perssons väg 6, Delsjömotet, Göteborg. Under tiden vi diskuterar så äter vi lunch på egen bekostnad.

Frågor och anmälan: Eva Ekman, tel 010-516 66 18, eller eva.ekman@sik.se
Hör av dig senast 15 november om du vill vara med.

Varmt välkommen!

torsdag, oktober 20, 2011

Litterär afton i Partille bokhandel 7 november

SFIS Väst och Svensk Biblioteksförening Region Väst bjuder in till en litterär afton i Partille bokhandel.

Måndag 7 november tar Eva Carlberg Larsson emot oss och talar om denna unika bokhandel samt berättar om nyutkomna böcker och bjuder på julklappstips. Det ges också möjlighet att i lugn och ro gå runt i bokhandeln och handla och titta.

Vi ses på Partille bokhandel, Göteborgsvägen 75 i Sävedalen. Så här hittar du.

Tid: kl 18.30 - cirka 20.30

Det serveras ost, kex med tillbehör och vin/vatten, till en kostnad på 120 kronor per person.

Anmäl dig till Ingrid Johansson senast 4 november, ingrid.johansson@hb.se

Varmt välkomna!

onsdag, oktober 19, 2011

Rapport från Straffrätt för bibliotekarier

Den 13 oktober bjöd Juridiska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet in alla som är intresserade av juridisk information och bibliotekens stöd till forskning och praktik på ett heldagsseminarium endagskonferens om straffrätt för bibliotekarier på Juridicum i Lund. Fortbildningsdagen ingick i den serie av kompetensutvecklingsdagar som de juridiska biblioteken i Sverige har anordnat för varandra och alla andra intresserade under ett flertal år. Huvuddelen av de närvarande kom från olika högskole- och universitetsbibliotek men vi var också två företagsbibliotekarier samt några domstolsbibliotekarier.

Det övergripande temat för dagen var straffrätt. Under förmiddagen låg fokus på straffrätt ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Inledningstalare var Helén Örnemark-Hansen, docent i straffrätt. Därefter talade Per OIe Träskman, professor i straffrätt om den internationella rättsutvecklingen. Eftermiddagen handlade om rättskällor. Martin Sunnqvist, Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge talade om vilka rättskällor domare använde sig av. Därefter redogjorde Linnéa Wegerstad, doktorand i straffrätt, för vilka rättskällor hon använde sig av i sin forskning. Hon forskar kring mötet mellan sexualitet och juridik i vid mening, med fokus på hur sexuella kränkningar hanteras i straffrätten. Bland annat diskuterades det lite kring hur många både domare och doktorander nästan övervägande använde sig av de elektroniska varianterna av juridiska kommentarer när det gäller Karnov och Zeteo.

Dagen avslutades med en diskussion om hur biblioteket förhåller sig till det forskare, praktiker och studenter vill ha hjälp med.
Från Uppsala universitet passade man även på att bjuda in till Nordisk juridisk bibliotekskonferens 2012 som går av stapeln i Uppsala 13-15 juni nästa år. Inbjudna föreläsare från Norge & Sverige kommer att belysa globaliseringen av de nationella rätterna i tre olika sfärer - den nordiska, inom EU-rätten och det internationella samfundet. Inbjudan och mer information kommer på bl. a Biblist i November.

måndag, oktober 17, 2011

Missade du föredraget om Google+?

Här kan du läsa ett inlägg från i somras som beskriver Google+. En hel del har hänt sedan dess, bland annat behövs inte längre en inbjudan. För den som redan har en profil i Google, till exempel en e-postadress @gmail.com, krävs ingen registrering - då är det bara att koppla ihop sina konton.

Här är några videos som beskriver de olika funktionerna i Google+
Circles Hangouts Instant upload

lördag, oktober 15, 2011

Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling


Den 12 oktober bjöd Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne och Svensk förening för informationsspecialister i Sydsverige in till en heldag fylld med olika perspektiv på bibliotekens utveckling och framtid. Inledningstalare var Niles Ole Pors, professor vid IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi (fd Danmarks Biblioteksskole). Han talade om förnyelser och fjärrlån (hur antalet omlån stiger men antalet utlån sjunker) men ägnade även en hel del tid åt att kritisera två danska användarundersökningar (Furesoe 2006 & Aarhus 2009).

Kompetens är förmågan och viljan att lösa en uppgift
Catharina Isberg, biträdande överbibliotekarie SLU-biblioteket samt platschef Alnarpsbiblioteket talade om vikten av värderingar och kompetensutveckling som en del av strategiarbetet för att skapa starka verksamheter som är redo för framtiden. Hennes huvudbudskap var vikten av att verkligen involvera alla medarbetare i strategiprocessen, att integrera kompetensfrågorna i verksamhetsstrategin och att se till både vad vi gör och hur vi gör när vi arbetar i våra verksamheter. Hon refererade till forskaren Ralph Stacey men talade även om kompetenshjulet samt lovordade LOTS-processen som bra verktyg.

Anna Åkerberg, Malmö Stadsbibliotek och DIKs arbetsgrupp för bibliotekariens framtida yrkeskompetens, pratade om den rapport som hon varit med och tagit fram  för för DIK:s räkning. Framtidskompetenserna för "morgondagens bibliotekarier" var uppdelade i områdena: digitalisering, läsning, vetenskaplig kommunikation, deltagarkultur, pedagogik och handledning, marknadsföring och metakompetens/akademikerkompetens.

Därefter var det dags för Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening att presentera olika berättelser om bibliotek. Detta inlägg i biblioteksdebatten utgjorde även premiär för Svensk Biblioteksförenings höstturné; Vision och vilja.


Anna Kåring Wagman, utredare Svensk Biblioteksförening talade om "Olika syn på saken" utifrån den rapport där biblioteksföreningen låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. Tyvärr var in Nils Ole Pors kvar efter lunch annars hade han nog kunnat dra en hel del paraleller till de danska undersökningarn och om sådana här undersökningar egentligen är så relevanta.

Inga Lundén, ordförande Svensk Biblioteksförening hade fått förhinder och ersattes av Lars Bjørnshauge.

Sedan arbetade konferensdeltagarna i grupper med frågor om styrkor, svagheter, hot, möjligheter och förväntningar innan dagen avslutades med eftersnack och förfriskningar.

torsdag, oktober 13, 2011

Vinges nya bibliotek & Cycling for Libraries

Ann-Christin Karlén Gramming, informationsspecialist på Advokatfirman Vinge, visar Vinges nya bibliotek och berättar om sitt deltagande i Cycling for Libraries, den första icke-konferensen på cykel för bibliotekarier, som gick av stapeln under några dagar i maj/ juni 2011.

Som avslutning på kvällen visas Cycling for Libraries-dokumentären som hade världspremiär den 16/9 2011.

Var: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, plan 8 (ingång inne i Nordstan till vänster om restaurang Murveln)
När : Måndag 24/10 kl. 17.30-19:00

Kaffe, te och lättare smörgås serveras

Anmälan till Ann-Christin senast den 20/10,
e-post: ann-christin.karlen@vinge.se