lördag, oktober 15, 2011

Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling


Den 12 oktober bjöd Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne och Svensk förening för informationsspecialister i Sydsverige in till en heldag fylld med olika perspektiv på bibliotekens utveckling och framtid. Inledningstalare var Niles Ole Pors, professor vid IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi (fd Danmarks Biblioteksskole). Han talade om förnyelser och fjärrlån (hur antalet omlån stiger men antalet utlån sjunker) men ägnade även en hel del tid åt att kritisera två danska användarundersökningar (Furesoe 2006 & Aarhus 2009).

Kompetens är förmågan och viljan att lösa en uppgift
Catharina Isberg, biträdande överbibliotekarie SLU-biblioteket samt platschef Alnarpsbiblioteket talade om vikten av värderingar och kompetensutveckling som en del av strategiarbetet för att skapa starka verksamheter som är redo för framtiden. Hennes huvudbudskap var vikten av att verkligen involvera alla medarbetare i strategiprocessen, att integrera kompetensfrågorna i verksamhetsstrategin och att se till både vad vi gör och hur vi gör när vi arbetar i våra verksamheter. Hon refererade till forskaren Ralph Stacey men talade även om kompetenshjulet samt lovordade LOTS-processen som bra verktyg.

Anna Åkerberg, Malmö Stadsbibliotek och DIKs arbetsgrupp för bibliotekariens framtida yrkeskompetens, pratade om den rapport som hon varit med och tagit fram  för för DIK:s räkning. Framtidskompetenserna för "morgondagens bibliotekarier" var uppdelade i områdena: digitalisering, läsning, vetenskaplig kommunikation, deltagarkultur, pedagogik och handledning, marknadsföring och metakompetens/akademikerkompetens.

Därefter var det dags för Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening att presentera olika berättelser om bibliotek. Detta inlägg i biblioteksdebatten utgjorde även premiär för Svensk Biblioteksförenings höstturné; Vision och vilja.


Anna Kåring Wagman, utredare Svensk Biblioteksförening talade om "Olika syn på saken" utifrån den rapport där biblioteksföreningen låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. Tyvärr var in Nils Ole Pors kvar efter lunch annars hade han nog kunnat dra en hel del paraleller till de danska undersökningarn och om sådana här undersökningar egentligen är så relevanta.

Inga Lundén, ordförande Svensk Biblioteksförening hade fått förhinder och ersattes av Lars Bjørnshauge.

Sedan arbetade konferensdeltagarna i grupper med frågor om styrkor, svagheter, hot, möjligheter och förväntningar innan dagen avslutades med eftersnack och förfriskningar.

Inga kommentarer: