onsdag, november 21, 2012

Glöggkväll på auktionsverket 6 december

Nu är det snart dags för SFIS Västs årliga glöggkväll! Denna gång ses vi på auktionsverket tillsammans med Biblioteksföreningen Väst. Vi bjuder på vit glögg med tilltugg och Göteborgs auktionsverk berättar om sin verksamhet.

Var: Göteborgs auktionsverk, Tredje Långgatan 9
Tid: Torsdag 6 december kl 18-20

Anmäl dig via doodle-länken nedan (klicka, fyll i ditt namn och kryssa i) senast 5 december kl 12.00.
http://doodle.com/a4dt5akkyxrkb27r

Välkomna!

fredag, november 16, 2012

Agil betyder smidig, Scrum betyder klunga


Cirka femton personer kom på SFIS-seminariet den 16 oktober 2012 för att lyssna på Peter Hansson och Rolf Johansson som berättade om hur de varit med och infört den agila metoden Scrum för IT-utvecklingen på Chalmers bibliotek 2010. Peter och Rolf gick igenom vad Scrum innebär och jämförde mycket med traditionell projekthantering och hur utvecklingsprojekt fungerat tidigare på deras arbetsplats. Alla fick också komma med och titta på deras särskilda sprintrum som de själva varit med och utformat för att kunna arbeta med Scrum.

Scrum-rum (foto Sofia Arvidsson)

Något som utmärker sig inom Scrum är accepterandet av förändringar, korta leveranser, tät kommunikation, kontroll, transparens, respekt och samarbete. Peter och Rolf verkade mycket positiva till att införa Scrum. 

Då och nu (foto Sofia Arvidsson)

Sofia Arvidsson från SFIS Västs styrelse tipsade därefter kort om boken "Agil projektledning" (2011) av Tomas Gustavsson, som på många sätt visar att man kan använda agila metoder i olika typer av verksamheter och inte bara inom systemutveckling. Boken kan fungera som inspiration och praktisk vägledning för att den verksamhet eller det projekt som man ansvarar för ska blir mer effektiv, stressfri och flexibel. 

Och så här ser boken ut! (foto Ann-Christin Karlén)

Hör av dig till Annelie Janred på mejl annelie.janred@chalmers.se om du vill ha Peter och Rolfs Scrum-presentation skickad till dig.


onsdag, november 14, 2012

Kortseminarium om forskningsdata 22 november


Välkomna till ett nytt samarrangemang mellan Chalmers bibliotek och SFIS Väst torsdag 22 november!
Denna gång får vi lära mer om "Forskningsdata: sökbarhet, tillgänglighet och citering" genom att lyssna på Birger Jerlehag från SND.
SND Svensk nationell datatjänst är en forskningsinfrastruktur, finansierad av Vetenskapsrådet, för att bevara och tillgängliggöra forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin.
Via medlemskap i DataCite arbetar SND även aktivt för att underlätta bättre citering av data samt att förbättra kopplingarna mellan data och pulbikationer.
Läs mer på www.snd.gu.se och www.datacite.org.

När: torsdag 22 nov, kl 16-17
Plats: Chalmers huvudbibliotek, seminarierum 1
Anmäl dig till: annelie.janred@chalmers.se
Sista anmälningsdag: 20 november

Varmt välkomna!