onsdag, november 14, 2012

Kortseminarium om forskningsdata 22 november


Välkomna till ett nytt samarrangemang mellan Chalmers bibliotek och SFIS Väst torsdag 22 november!
Denna gång får vi lära mer om "Forskningsdata: sökbarhet, tillgänglighet och citering" genom att lyssna på Birger Jerlehag från SND.
SND Svensk nationell datatjänst är en forskningsinfrastruktur, finansierad av Vetenskapsrådet, för att bevara och tillgängliggöra forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin.
Via medlemskap i DataCite arbetar SND även aktivt för att underlätta bättre citering av data samt att förbättra kopplingarna mellan data och pulbikationer.
Läs mer på www.snd.gu.se och www.datacite.org.

När: torsdag 22 nov, kl 16-17
Plats: Chalmers huvudbibliotek, seminarierum 1
Anmäl dig till: annelie.janred@chalmers.se
Sista anmälningsdag: 20 november

Varmt välkomna! 


Inga kommentarer: