tisdag, juni 12, 2018

Vi flaggar för höstens bokcirkel redan nu!

I höst fortsätter SFIS Västs fortbildande bokcirkel. Vi läser den nya antologin Världen där utanför – bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker.

 

Boken går både att få tag på i tryckt format och är gratis ladda ner.


Glad Sommar!
Styrelsen för SFIS Väst

onsdag, april 11, 2018

Bokcirkel - Den stora bubblan, hur tekniken formar vår världsbildOnsdagen den 11 april samlades vi på Hak för att ha bokcirkel om Per Grankvists "Den stora filterbubblan". Boken bygger på essän En värld av filterbubblor som författaren tidigare givit ut via Publit. Själva begreppet filterbubblan myntades av Eli Parisers i hans omtalade bok med samma titel,  "The filter bubble", som gavs ut 2011. Pariser menar att nätets algoritmer genom tjänster som tjänster som Google och Facebook, påverkar oss mer än vi tror. Genom att styra våra flöden genom att visa det som de tror att vi vill se skapar de en filterbubbla, en sorts eko-kammare som skapar faktaresistens och polarisering.

Grankvist menar dock att filterbubblor (för vi befinner oss i flera filterbubblor samtidigt) alltid har funnits men att de tidigare t. ex var mer geografiskt präglade. Medan vi förr i tiden var utelämnade till de nyheter och skvaller som spreds på torget eller kyrkbacken så kan vi befinna oss i helt skilda filterbubblor om man tittar på sin närmaste granne men ha samma världsåskådningsbild som någon på andra sidan världen.

Hur tar vi oss då ut från våra filterbubblor? Grankvist som har liberal samhällssyn menar att det är upp till oss själva att ifrågasätta och kolla fakta och Det ska inte åligga kommersiella företag som Facebook och Google att se till att användarna är allmänbildade. Vi måste inse att vi själva måste variera vårt nyhetsintag och kanske ta en kaffe med en meningsmotståndare.

Boken är rekommenderad läsning så här i efterdyningarna av Cambridge analytica-skandalen och  stundande valtider.


Om författaren
Per Grankvist är författare och journalist. Han har tidigare gett ut böcker som Engagemang och CSR i praktiken : hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar

Mer
Podden "Allt du velat veta" har gjort ett avsnitt (101) om filterbubblor med Per Grankvist
I radioprogrammet Filosofiska rummets avsnitt "Lögn, satir och fakta - Du sköna nya världsbild" samtalar diskuterar Joanna Doona och Per Grankvist hur språket, tonen, kommunikationen i sociala medier påverkar oss och vår syn på världen

torsdag, mars 22, 2018

Wikipedia - värdens största uppslagsverk

Hur produceras kunskapen på Wikipedia och kan man lita på den?
 
I samband med SFIS årsmöte, torsdagen den 15 mars föreläste författaren och wikipedianen Lennart Gullbrandsson om Wikipedia.
  Wikipedia är ett globalt uppslagsverk med öppet innehåll som skapas och utvecklas av sina användare. Vem som helst kan skriva och redigera i vilken artikel som helst och när som helst.
  Lennart Gullbrandsson menar att all information på Wikipedia inte är korrekt men portalen är en fantastisk ingång till ett ämnesområde som man vill lära mer om. Varje artikelsida har en flik där man kan se artikelns redigeringshistoria och där man som skribent kan diskutera innehållet i artiklarna. Artiklar som debatteras och ifrågasätts av skribenterna godkänns först när man kommit över ens. Det vill säga alla beslut tas genom “konsensus”. Källhänvisningar är numera ett krav, men saknas fortfarande i många artiklar.
  Men vilka är det som skriver på Wikipedia? Lennart påpekar att Wikimedia Sverige har inlett flera initiativ för att uppmuntra till större spridning bland skribenterna. Folk skriver om ämnesområden som intresserar dem, vilket har betydelse för ämnesspridningen. Wikipedia Sverige är till exempel ett fantastiskt uppslagsverk för den som är intresserad av fåglar eftersom många skribenter är hängivna ornitologer.  
Inom vissa områden saknas artiklar. Det gäller exempelvis biografier om kvinnor. Detta är bland annat bakgrunden till att man i Göteborg har ordnat med veckovisa skrivarstugor på temat litteratur och kvinnliga författare.
  Efter Lennarts föreläsning var vi nog flera som kom på att vi vill vara med och bidra till mänsklighetens samlade kunskap. På wikifika.se kan du se när och var du kan delta i en wikiträff.
 


Karin Hellingwerf-Björkqvi


måndag, februari 26, 2018

Mölndals stadsbibliotek – nytt, fräscht och inspirerande vid Ulla Jakobssons plats

Tisdagen den 13 februari gjorde SFIS tillsammans med Svensk Biblioteksförening ett studiebesök i det nya biblioteket. Det var då drygt två månader sedan Mölndals stadsbibliotek slog upp dörrarna till de nya lokalerna. När man väl hittat hit - det är stökigt i Mölndals Innerstad pga alla byggnadsarbeten - kommer man in i ett modernt bibliotek som är en fröjd att besöka. Det nya ytorna är 1,5 gg större än de gamla vid Göteborgsvägen. Sedan starten har man haft ungefär dubbelt så många besökare som man normalt hade i lokalerna i Möllan. Speciellt på lördagar är det många familjer som kommer till biblioteket.

På plan 1 finns t ex Berget, en uppbyggd miljö som inbjuder till läsning och lek. Här finns barnvagnsparkering och andra utrymmen som är speciellt anpassade för småbarnsfamiljer.
Plan 2 har en annan arkitekt, något som kan anas då stilen på inredningen är annorlunda jämfört med plan 1. Biblioteket har flera grupprum som kan bokas för studier eller gruppverksamheter samt en hörsal för större arrangemang.

Mottot för bibliotekets lokaler är att det ska vara en mötesplats för Mölndalsborna. Det kommer man säkert att leva upp till, i synnerhet då caféet vid entrén har kommit på plats.


Elinor Magnusson


onsdag, december 20, 2017

Glöggmingel med föredrag om Cloud comupting


Måndagen den 4 december var det dags för vårt årliga glöggmingel och ännu ett seminarium i serien Vetenskap för profession. Den här gången höll vi till i Advokatfirman Vinges lokaler. Maria Lindh var inbjuden att berätta om sin avhandling "Cloudy talks: exploring accounts about cloud computing". Maria Lindh undervisar och forskar på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Hon disputerade i februari i år och i sin avhandling undersöker hon olika uppfattningar om molntjänster, inom organisationer. Bland annat har hon tittat på Google Apps For Education i en skolkontext. Syftet med Marias forskning är att belysa komplexiteten när det gäller IT i olika organisationers informationshantering.
I en intervju med Biblioteksbladet varnar Maria för att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.


"Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?"

Läs mer

http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Lindh-Maria/
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2017/Februari/Beskrivningar-av-molntjanster-paverkar-var-verklighet/
Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1050182&dswid=-6700

tisdag, oktober 17, 2017

Mingel och föredrag på bokmässan

 
Den 28 september slog Bokmässan i Göteborg upp sina portar och SFIS anordnade i sedvanlig ordning ett mingel med vin och tilltugg.

Innan minglet höll den nationella styrelsen ett konstituerande möte där Marco Schirone från SFIS Väst intog sin roll som ordförande i SFIS nationella styrelse.

Minglet inleddes med att Minna Kontinen från LM Informationstjänst berättade om Knowlegde Unlatched som är det största oberoende Open Access-initiativet världen över. 

Sedan var det dags att dela ut LM Award. Stipendiet på 10.000 kronor gick till Stig Andersson som kommer att deltaga i en konferens i Sheffield.

Under minglet fick vi också en spännande föreläsning av Magnus Eriksson som är forskare vid RISE Interactive i Göteborg. Han gav oss framtidsspaningar om det digitaliseringens effekter på individ och samhälle. Hur nyttjar vi digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi hanterar dess utmaningar? 

Fake news vet vi vad det är, men det finns även ”fake interviews” där man antingen lägger orden i munnen på någon person i en videoupptagning eller manipulerar personens mimik i en befintlig intervju.

Karin Hellingwerf-Björkqvi för styrelsen i SFIS Väst

Mediedag på stadsbiblioteket

Det blev en lyckad Mediedag på stadsbiblioteket när forskare från Nordicom passade på att presentera forskning kring det förändrade medielandskapet. 


Ingela Wadbring pratade bland annat om kampen om nyhetspubliken och hur olika generationer konsumerar nyheter på olika sätt, och att de som är under 30 år har Facebook som sin stora nyhetskanal. Ingela menar bland annat att det finns problem med att allt fler mediehus väljer att stänga in sina nyheter bakom betalväggar. Detta leder till att traditionella nyhetsförmedlarnas andel av nyhetskonsumtionen minskar till förmån för nyheter från exempelvis främlingsfientliga sajter utan betalväggar. Hon menar att problematiken kring betalväggar gör att biblioteken får en särskilt viktig roll eftersom det är här som alla medier finns att tillgå.


Jonas Ohlsson presenterade resultat från studien ”Kampen om reklamen”. Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. Han visar att globala techjättar som Facebook och Google står för nästan all digital annonstillväxt. Många medieföretag har fått se sina reklamintäkter sjunka när företag väljer att annonsera via Facebook och Google till förmån för exempelvis tidningsföretag. Jonas menar att när de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklam som intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken.

Karin Hellingwerf-Björkqvi för styrelsen i SFIS Väst

 

tisdag, september 05, 2017

Minnesord Ingrid Alexandersson

Ingrid Alexandersson, hedersledamot i SFIS Väst och ansvarig för lokalavdelningens arkiv avled den 28 mars 2017.

 

1971 började hon som bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. 10 år senare blev hon chef för Kliniska centralbiblioteket på Sahlgrenska Sjukhuset senare arbetade hon som chef för Volvos historiska arkiv - år som hon kallar några av de roligaste i hennes yrkesliv.

Ingrid Alexandersson har varit engagerad SFIS Väst sedan många år. Då hette det Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Ingrid var sekreterare 1984-1986, därefter ordförande 1987-1989. 1990 avgick hon som ordförande för Väst (och Ros-Marie Kristiansson tog över). I många år därefter var hon ständig ordförande på våra årsmöten.

Jag lärde känna Ingrid när jag som 25-åring kom in i föreningen 2001 och fann ett gemensamt intresse för föreningens historia. Vi samarbetade bland annat genom att sätta ihop ett bildspel med historiska fotografier som vi fått av Curt S. Ohlson, en annan medlem i föreningen. Det var även Ingrid som nominerade mig till årets informationsspecialist, första gången priset delades ut. Jag är tacksam för att ha få lära känna henne och framför allt lära av henne. Vi hade senast kontakt bara för någon månad sedan då hon meddelade hur glad hon blev över ett initiativ att lyfta fram enskilda medlemmar i föreningens historia. 

Vi kommer alltid att vara tacksamma för Ingrids insatser när det gäller SFIS Väst och framför allt arbetet som hon la ner på vårt arkiv. Med Ingrid försvinner nu mycket av kunskapen om föreningens historia.

SFIS Väst har gett en gåva till Nordens Ark till minne av Ingrid.

Ann-Christin Gramming