måndag, juni 20, 2011

Cycling for libraries 2011 - del 2

cyc4lib-2011-06-03 006

Bild: LBB Jauno speciālistu sekcija

Jag har tidigare bloggat om mina intryck från cycling for libraries och idag handlar det om resultatet av min hemläxa.
Eftersom cycling for libraries genomfördes i form av en unconference där man själv skapar innehållet fick alla deltagarei förväg skicka in "hemläxa" i form av en frågeställning som vi ville lösa under cykelturen.
Själv valde jag följande frågeställning/målsättning: identify 3 ways for cross-sectoral networking, dvs att nätverka mer med kollegor från andra typer av bibliotek. Även om jag ända sedan jag började jobba för 10 år sedan, har varit aktiv i SFIS har jag allt mer insett fördelarna med att nätverka kollegor som har en annan bakgrund än jag själv.
Mer konkret ville jag hitta tre sätt/väga att nå detta mål. Bonus var om jag dessutom kunde hitta minst tre sätt att lära av eller interagera med andra typer av bibliotek, framför allt folkbibliotek.
Eftersom jag var den enda representanten från företagsbibliotek fick jag många tillfällen att lyssna och lära av bibliotekskollegor med erfarenheter från andra miljöer. Eftersom konferensen pågick under så många dagar fanns det dessutom möjlighet att återvända till och fördjupa diskussionerna på ett sätt som annars sällan är möjligt.

1. LinkedIn ./. Facebook
När jag formulerade min hemläxa bjöd jag även in övriga deltagare att ta kontakt med mig via Linked in. Anledningen till detta är att jag har valt en uppdelning där jag har mitt professionella nätverk där medan jag har haft mitt personliga nätverk på Facebook. Till min förvåning var det ingen som nappade på att ta kontakt via LinkedIn. Istället har Facebook blivit den naturliga kontaktytan - så nu har jag 50+ nya vänner på Facebook. Många av de övriga deltagarna finns visserligen på Linked In men är inte speciellt aktiva där.

Visite d'une bibliothèque danoise

Bild: vocivelo

2. Fördjupa mig inom nya områden

Min plan är att åka mer på konferenser och kurser som kanske inte ligger precis inom mitt område. Om jag inte har möjlighet att närvara fysiskt, kan jag ändå följa dem via Twitter och bloggar. En spännande konferens som pågår just nu är Next Library i Århus (#nextlibrary,).

cyc4lib-2011-05-31 046

Till bords med deltagare från Kanada, Sverige, Danmark & Finland

Bild: LBB Jauno speciālistu sekcija

3. Nätverka mer internationellt
I december förra året deltog jag i min första konferens utomlands, Online Information 2010. Det var extremt givande på många plan och är en av alla de konferenser som jag har haft störst nytta av i mitt dagliga arbete. Dessutom fick jag kontakt med kollegor från hela världen.
Mitt deltagande i cycling for libraries har ytterligare stärkt mig i min uppfattning att det är viktigt att även vända blicken utåt och över nationsgränserna. Framöver planerar jag därföratt bl. a att åka på IFLA 2012 som går av stapeln i Helsingfors.
En annan bra kontaktyta är Biblfeed där det glädjande nog blir allt fler medlemmar från de övriga nordiska länderna.

Inga kommentarer: