fredag, februari 05, 2016

RIPS-möte: Grus och vägbeläggning på VTI i Linköping


Nätverket RIPS hade sitt vintermöte 2016 på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping. Där finns ett bibliotek med sju medarbetare som servar de cirka 200 medarbetarna inom institutet.

Birgitta Sandstedt, chef på Bibliotek och Informationscenter, berättade om verksamheten på institutet och på biblioteket. VTI är ett forskningsinstitut som arbetar både nationellt och internationellt. Det är en uppdragsmyndighet som sorterar under näringsdepartementet.

Vårt mötestema var Informationsspecialistens arbetssätt, strategier och utmaningar och vi fick flera konkreta tips på hur man kan tänka strategiskt i sin verksamhet. En sak Birgitta poängterade som ytterst viktig i yrkesrollen, det är nätverkandet. För oss i gruppen är det självklart, för utan kontakt med kollegor i branschen är det svårare att följa med i utvecklingen.

Glada kollegor på VTI
Vi fick en visning i VTIs labb där man utför tester av t ex väggrus, ytbeläggning och bilbarnstolar. Att barn ska sitta mot färdriktningen i framsätet är självklart, men i baksätet har jag alltid tyckt att det är onödigt. En film vi fick se visade med all önskvärd tydlighet att barn ska sitta mot färdriktningen så länge som möjligt.

Grus i provbitar
 Annelie Friberg från Linköpings universitetsbibliotek berättade om sitt arbete med UX, user experience. Där har man ett holistiskt synsätt på UX, det handlar inte bara om bemötandet vid informationsdisken eller gränssnittet i katalogen. Det handlar om HELA besöket eller kontakten med biblioteket oavsett om det är i lokalerna eller på distans. ”Personalen är inte sina användare, sluta gissa!” Så resonerar man.

Vi fick se flera konkreta – och roliga - exempel på metoder för att granska användarupplevelsen såsom personas, upplevelsekartor och love letters/break-up letters. Med hjälp av resultaten kan man få insikt i hur användarna ser på verksamheten, t ex se över sina rutiner för underhåll av materiel (trasiga glödlampor).

Presentationerna gav bra inspiration till våra egna diskussioner. Att vara synliga, att tänka strategiskt och ta del av hur kollegor arbetar, det ger en boost till den egna verksamheten.

Hör gärna av dig om du vill vara med i RIPS!
Nästa möte blir 25-26 augusti, från lunch till lunch, på Trafikverket i Borlänge.

Text och foto: Elinor Magnusson

Inga kommentarer: