onsdag, februari 24, 2016

Årsmöte 9 mars - med föreläsning om bibliometri


SFIS Väst välkomnar alla medlemmar till årsmöte samt ett nytt seminarium i serien Vetenskap för profession.

Kvällens gäst är Pieta Eklund, doktorand på Högskolan i Borås.

Pieta Eklund kommer att prata om rapporten ”Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten”, som hon skrivit tillsammans med Gustaf Nelhans. I rapporten redovisas några av de olika bibliometriska fördelningsmodeller som används vid svenska lärosäten, såväl som bibliometriska indikatorers roll i forskningens praktiker.

Bibliometri används allt oftare för resursfördelning vid lärosäten, och det är en högaktuell fråga i forskningssamfunden i Sverige i dag.

Program
Vi inleder med att lyssna på Pieta Eklund och därefter blir det årsmöte. SFIS bjuder på kaffe/te och lättare smörgås.
Kl 17.30-18.30 (ca): Vetenskap för profession
Kl 18.30 (ca): Årsmöte (pågår som längst till kl 19.30). Ladda ned föredragningslistan nedan (word).

Tid och plats
Onsdag 9 mars kl 17.30 på Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4, Göteborg. Så här hittar du: http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gm/

Anmälan
Anmäl dig till Elinor Magnusson, Elinor.Magnusson@sca.com, senast måndag 7 mars.

Varmt välkomna den 9 mars
önskar styrelsen för SFIS Väst

Inga kommentarer: