tisdag, november 08, 2016

Bokdiskussion över en öl och lite mat

Torsdagen den 20 oktober träffades SFIS bokcirkel för att diskutera Big data: A revolution that will transform the way we live, work and think.
 
Boken visar hur big data kommer förändra vårt sätt att mäta och förstå världen. Med hjälp av Big data kan man förebygga sjukdomar, bekämpa brottslighet, komma till rätta med klimatförändringar, big data kommer dessutom att leda till nya vägar att se på samhället samt underlätta ekonomisk tillväxt. Allt detta med hjälp av de enorma mängder data som samlas in via internet.
Visar KarinP_big_data.jpg
Det var blev en intressant diskussion med utgångspunkt i boken om vad "datafication" av samhället innebär. Är allt möjligt? Vad är riskerna och vad är fördelarna? Allt som allt ett spännande och välbehövlig samtal om vad big data innebär.

Text: Karin Björkqvist Hellingwerf

Inga kommentarer: