måndag, april 11, 2016

Vi välkomnar Karin och Linda till styrelsen!

Då är det ett nytt kalenderår för styrelsen i lokalavdelningen Västsverige. Detta innebär att vi hälsar två nya styrelseledamöter välkomna.
Här ser vi Karin till vänster och Linda till höger.


Karin Björkqvist Hellingwerf arbetar på Nordicom vid Göteborgs universitet, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Där ansvarar  hon huvudsakligen för Mediebarometern som är en studie av svenskarnas medieanvändning men arbetar också med forskningsförmedlig och dokumentation av vetenskapliga publikationer. En viktig aspekt av arbetet är att synliggöra Nordicoms utgivning av tidskrifter, antologier, böcker, statistiska översikter och analyser. 

Karin är medlem i SFIS sedan två  år tillbaka. Hon tycker att föreningen erbjuder yrkesmässigt intressanta seminarier och aktiviteter samt ett fantastiskt nätverk av kunnande. 

Linda Bergström blev klar med sin utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2015 och jobbar just nu som timvikarierande bibliotekarie på olika folkbibliotek.

Som ledamot i SFIS styrelse hoppas hon på att få ett kunskapslyft och många trevliga möten. Hon tror att hon har två spännande år framför sig i styrelsen och hoppas kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Nu när våren äntligen är här hittar ni henne ofta sittandes på sin balkongen där hon njuter av solen och värmen med intressant lektyr i händerna.


 Vi passar även på att tacka Eva Harrie och Stina Johansson som nu lämnar styrelsen, för ett gottsamarbete. 

Evelina Ramm Vikström /  för styrelsen i SFIS Väst

Inga kommentarer: