tisdag, juni 19, 2007

the Human Side of IT 19 juni miniseminarier eftermiddagTill lunch fick vi en god lax med risoni och sparris. Många med mig valde att ta med tallriken ut och äta lunch i solskenet. Efter lunch lyssnade jag på två miniseminarier i hörsalen.

The impact on university libraries of changes in information behaviour among academic researchers

Lotta Haglund, från KI, talade om ett projekt under 2005/06 där de tre universitetsbiblioteken, Stockholms universitet, Karolinska och KTH undersökte hur unga (24-39 år) forskare sökte vetenskaplig information. De använde sig av metoden deltagande observation. Forskarna tar tillgången till information för given på samma sätt som bibliotekarierna tar bibliotekens betydelse för given. Läs slutrapporten.

Internationalized domain names
Kary Carp från Naturhistoriska muséet talade om hur domännamn och även internet har interntionaliserats. Fram till nyligen var inte bara domännamn begränsade till det latinska alfabetets 26 bokstäver. Det var även svårt att nå ut med material som inte var skrivet på det latinska alfabetets bokstäver.
Visste du att inför valet 2006 tog regeringen fram information inför valet på 22 språk men gjorde bara materialet tillgängligt på internet, inte i tryckt form.

Inga kommentarer: