tisdag, juni 19, 2007

the Human Side of IT 19 juni Digital Democrary and privacy on the Net

Should Little Brother Not Help Big Brother?: Google and the privacy issue
Pär Lannerö, MetaMatrix visade under sitt föredrag hur Google samlar in data om oss. Han inledde med att tala om gårdagens storebror. Enbart i Stockholm finns det över 12000 övervakningskamror, detta är vad man kan kalla storebror från igår. Dagens storebror är t. ex Google. Google håller reda på vad vi söker efter, vad vi diskuterar online, vad vi skriver till varandra (mail), vad vi köper (Google Checkout) I sitt Googlekonto kan man hitta sin sökhistorik men vill du att andra skall få tillgång till den? Och glöm inte att storebror har ett evighetsminne. Dessutom har vi lillebror som ser dig med alla miljoner kamermobiler som säljs runt om i världen. Genom att publicera bilde rpå webben matar vi Google med ännu mer information.
Se epic-2015 och masterplanthemovie.com.

Myths, Magic and Megabytes: What Else is New in the Internet Revolution?
Lars Ilshammar, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) talade om hur tekniska uppfinningar som radion ochtryckpressen rent historiskt har setts som lösningen på alla
problem. Tyvärr tappade jag koncentrationen nät de tkom in en grupp skolungdomar och började fotografera i aulan men Lars talade vidare om bl. a Information Protectionism, Information Econonism & Information Consumerism. Besök hans blogg, Ilshammar.se.

Sen var det dags för fika. Tyvärr vankades det bara trista småkakor från Gille igen, dessutom var jag tvungen att ladda datorns batteri. Lite om hörsalen, den är verkligen magnifik! Den stora aulan kan vid behov förvandlas till två mindre salar. Via två mobila väggar som skär av aulan på mitten kan man åstadkomma en delning och därmed genomföra två konferenser samtidigt. Under den här konferensen har vi varit i den lilla delen som tar 500 åhörare. Byggnaden är ritad av Ralph Erskine som även ritat flera andra byggnader på campus.


The Impact of Internet: A simple guide to why society is changing, how it is changing and what to do about it. 30 min blev till 60 minuter då föregående föredrag utgick. Bo Dahlbom, IT-universitetet, talade om förändringar. Om vi inte hade teknik skulle vi fortfarande leva som aporna. Men vi uppfann verktygen och då började förändringarna. De största förändringarna har skett de senaste 60-åren. Vad gjorde vi innan TV uppfanns? Vi står inför en teknisk revolution som omfattar följande:
Globalisering - ökad mobilitet, homogenisering av kultur och samhälle, massmarknad, avreglering och ökad konkurrens.
Automatisering - fabriksarbetare ersatte lantbrukare, kontorsarbetarna tömde fabrikerna med hjälp av datorer och internet gav kontorsarbetarna möjlighet att arbeta överallt i från istället för från kontoren
Commercialism - från produktion till kommersialism, konsumtion...
Systematisering - internet och samhället som ett system,
Rationalism -

Vi måste ha rätt kompetens för 2000-talet. Arbetsmarknaden och samhäller ser annorlunda ut, hela värden förändras. Vi lever mer och mer i ett 24h-samhälle, livsmedelsaffärer och bibliotek är öppna dygnet runt.

Läs Bo Dahlboms bok, Sveriges framtid (utdrag).


Publish & Discuss: The Practice of Blogging and Democractic Participation utgick då
Erik Stattin har blivit sjuk. Enligt hans blogg lider han av en sommarförkylning.

Inga kommentarer: