måndag, juni 11, 2007

Enkät


I början av året skickade vi ut en enkät per e-post till alla medlemmar i Väst. Syftet med enkäten var att stämma av lite hur ni medlemmar tycker att föreningen fungerar. Vi ville gärna få in synpunkter, idéer på aktiviteter och annat.


Tyvärr fick vi bara in ett 16 svar men här kommer resultatet.


Först några av de kommentarer som kom in med kommentarer från styrelsen.


Aktiviteternas innehåll bör vara mer inriktade på informationsspecialistyrket, MEN GÄRNA MED SPECIALISTER FRÅN ANDRA OMRÅDEN, T EX EKONOMI, ORGANISATIONSUTVECKLING ETC


Man kanske kan tänka sig att man har temakvällar där man utbyter erfarenheter runt olika verksamhetsområden, t ex marknadsföring, budget, intranät etc. Ev kan ju ngt "proffs" vara diskussionsledare, men det är intressant att inte bara lyssna på föreläsare, utan få inblick i hur andra jobbar praktiskt i sin verksamhet. På regelrätta studiebesök blir det ju snarast en visning av ett bibliotek.


Styrelsen: vi håller på att ta fram ett programpunkter för hösten utifrån dessa två förslag. Kom gärna med fler förslag på innehåll!


Förslag: att ha lite fler aktiviteter runt om i Västsverige Eftersom, jag bor och arbetar i Jönköping så kan det ta för mycket tid att resa fram och tillbaka till Gbg vissa tider på året. Kunde fler arrangemang förläggas till Borås?


Styrelsen: Vi har försökt med aktiviteter i Borås samt studiebesök till Jönköping men fått ställa in pga av för få deltagare.


Ibland missar man intressanta möten pga krock i kalendern. Kan man köra repriser?


Styrelsen: jättebra idé - vi skall se vad vi kan göra


Jag deltar i SFIS Västs aktiviteter i genomsnitt
4 eller mer ggr/år
2-3 ggr/år 10
1 gång/år 5
Aldrig 1

Jag anser att antalet aktiviteter per år är
För få
Lagom många 15
För många
Inget svar 1

Jag anser att aktiviteterna har intressanta innehåll/teman
Ja 13
Ibland 3
Nej

Jag har nytta av aktiviteternas innehåll i min yrkesroll
Ja 6
Ibland 7
Nej 1
Inget svar 2

Aktiviteternas innehåll..
Bör vara mer inriktade på informationsspecialistyrket 2
Är idag väl balanserade 13
Bör vara av mer lättsam karaktär
Inget svar 1

De aktivitetsansvariga inom SFIS Väst gör en bra insats
Ja 14
Ibland
Nej
Inget svar 2

Förtäringen som erbjuds vid aktiviteterna är
Bra 13
Kan vara bättre
Dålig
Inget svar 3
Vet ej 1

Jag rekommenderar mina yrkeskollegor att besöka SFIS Västs aktiviteter
Ofta 3
Ibland 11
Aldrig
Inget svar 1
Behövs ej – redan hänt 1 (?)
Bilden på Götheborgs återkomst till Göteborg är tagen av Johan Larsson med Creative Commons licens.

Inga kommentarer: