tisdag, april 18, 2017

Bakom kulisserna på Göteborgsoperan.

Göteborgsoperan invigdes 1994 och är ett av världens mest moderna operahus. Ca 500 personer arbetar i husets 1117 rum. Här ryms bland annat metall-, snickeri- och dekorverkstäder, kostymateljéer, repetitionssalar och ett notbibliotek där 15 ton noter finns lagrade.

Torsdagen den 6 april anordnade SFIS Väst ett studiebesök på Göteborgsoperans interna bibliotek. Vi mötte där Helena Ericsson som är orkesterbibliotekarie och berättade om sitt arbete på operan. Biblioteket är delaktigt i arbetet med uppsättningarna från idéstadiet, fram till premiären. I idéstadiet handlar det om att göra research och beställa material, under hela repetitionstiden är det sedan bibliotekets uppgift att för hand uppdatera alla musiker i orkesterns noter in i minsta detalj. Det vill säga bibliotekarien hanterar och iordningställer notmaterial enligt partitur och stråkbesättningar samt hjälper till med stråkskrivning. När det sker en förändringar i det ursprungliga materialet skriver bibliotekarierna in alla dirigentens anmärkningar i samtligas noter. För att klara detta förstår man att det krävs en stor ämneskunskap och de som arbetar på biblioteket har alla en bakgrund som musiker.

 Efter besöket gick delar av gruppen vidare och avslutade med en after work på Lilla Bommen.

/Evelina och Karin

Inga kommentarer: