fredag, juni 03, 2016

Nationell Biblioteksstrategi.

Den 23 maj anordnade Svensk Biblioteksförening Väst en eftermiddag om Nationell Biblioteksstrategi. Inbjudna var Karin Linder som är utredare på KB, samt Calle Nathanson, ordförande i Svensk Biblioteksförening. Målet med den Nationella biblioteksstrategin är att uppnå en samsyn nationellt där alla allmänna bibliotek är med, samt att den ska utge en struktur som ska göra det lättare för biblioteken att uppnå Bibliotekslagen. I maj, 2016 kom en lägesrapport innehållande tio områden (http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2016/05/Lagesrapport-Nat.biblstrat.-1.pdf).

Vi från SFIS som deltog tyckte att det var mycket intressant att få höra hur utredarna just nu arbetar med sitt undersökningsarbete. Mycket jobb kvarstår dock. Trots detta, ser det redan ut som den kommande nationella biblioteksstrategin kommer att bli annorlunda än de tidigare. Utredaren Karin Linder var exempelvis väldigt tydlig i att påpeka hur de vill lyfta fram två bibliotekstyper som aldrig tidigare har fått plats i svenska nationella biblioteksstrategier, d.v.s. forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. 


  
Snarare än en presentation var formatet en debatt mellan utredaren, moderatorn Calle Nathansson och publiken, där mycket berikande diskussioner om biblioteksroll och aktuella ämnen framkom. Några ämnen var de ökande klyftorna i det svenska samhället, hjälp till flyttningar, open access & open science, satsningar på statlignivå gentemot kommunal- och regionalnivå m.fl.

Man pratade även mycket om fördelar och nackdelar av Koha-bibliotekssystemet.  Stämning under samtalet var god och publiken var alltid inblandad i diskussionen. Utredaren var även positiv mot de kommentarer som kom från lyssnarna som, bland annat, förslaget - lyft fram av Louise Limberg från Bibliotekshögskolan - av att i slutrapporten uppmärksamma svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning.

Vi ser definitivt fram mot kommande uppdatering om utredningsarbetet. 

Om du vill följa utredningens arbete kan du göra det här.

Av Marco Schirone och Evelina Ramm Vikström för SFIS Väst.

Inga kommentarer: