onsdag, oktober 24, 2007

Omvärldsanalys för informatörer och journalister


Välkommen att följa med Svensk förening för informationsspecialister, SFIS-Väst, på studiebesök till institutionen för Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet!


Alla organisationer måste förhålla sig till omvärlden. I informatörens och journalistens arbete utgör omvärldsanalys en stor del av vardagen.
I informatörens fall handlar det om att analysera och inventera behovet av omvärldsanalys, att samla in kunskap om omvärlden, att analysera kunskapen och att använda detta i verksamhetens mål. För journalisten utgör omvärldsanalysen närmast ett arbetsverktyg i det mer kortsiktiga, dagliga arbetet. På Institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG, undervisar man i omvärldsanalys utifrån dessa båda perspektiv.


Annika Bergström, studierektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, och UllaStina Ewenfeldt, studierektor på Journalistutbildningen, berättar hur undervisningen kring omvärldsanalys ser ut på JMG.


När: Torsdagen den 8 november samlas vi kl. 17.00 på institutionen för Journalistik och masskommunikation http://www.jmg.gu.se/


Var: Seminariegatan 1B http://kartor.eniro.se/
Kommunikationer: Spårvagn 2 och 13. Sök också på http://www.vasttrafik.se/

Kvällen börjar med en smörgås och te eller kaffe som föreningen bjuder på. Var snäll och meddela om du önskar specialkost!
Efter föredragen avslutas studiebesöket med en visning av lokalerna.

Med tanke på förtäringen behöver vi din anmälan senast tisdag den 6/11 till Britt Bergh, mailto:britt.bergh@dom.se

Varmt välkomna till JMG den 8 november
Styrelsen för SFIS-Väst
Bilden är tagen av Yan Arief med Creative Commons Licens.

Inga kommentarer: