torsdag, oktober 18, 2007

Diskussionskväll 25 oktober

Kvällens tema är marknadsföring - hur marknadsför vi våra tjänster och vår kompetens på våra respektive arbetsplatser?

Syftet är att vi skall kunna utbyta tips och idéer med varandra samt givetvis kunna nätverka lite. Ta gärna med bra exempel från din verksamhet, den kan vara allt från "låneslippar", brevmärken eller "give-aways".
Föreningen bjuder på kaffe, te och mineralvatten. De som vill köper med en smörgås eller sallad upp.

Diskussionen kommer inledas av Erica Wedin (SCA Hygiene Products) Ann-Christin Karlén (Advokatfirman Vinge) och Linnea Sjöberg (Göteborgs
stadsbibliotek)

Anmälan till Ann-Christin Karlén Gramming ann-christin.karlen at vinge.se senast den 22/10.

Välkommen den 25 oktober kl 17.30
till Advokatfirman Vinge KB på Nils Ericsonsgatan 17 i Göteborg
www.vinge.se

Inga kommentarer: