fredag, september 14, 2007

Rummet som idéproducent

Kom och lyssna på ett intressant miniseminarium på Bokmässan torsdagen den

27 september kl 10.00!

Varuhus är inte bara neutrala behållare i vilka föremål begärs, köps och säljs utan konstituerar också rum som formar både vårt konsumtionsbeteende och vår kultur. I en ständigt föränderlig miljö, i ett ständigt pågående spel mellan försäljningsstrategier och konsumtionsbeteende äger en förhandling rum mellan vad och vem som är av betydelse, av vad som bör exponeras och vad som bör döljas.
Om detta handlar Daniel Kochs doktorsavhandling Structuring Fashion. Tidigare, i sin licentiatavhandling undersökte Koch hur kunskap struktureras och presenteras genom fördelningen av, i och genom fysiska, sociala och mentala rum på stadsbiblioteken i Stockholm, Malmö och Växjö.
Daniel Koch kommer att prata om både biblioteksrummet och andra offentliga rum som shoppingcenter. Vad ska synas och exponeras? Vad ska döljas? Hur kan föremål och människor kommunicera genom rummet och skapa mening och upplevelse?

Efter föreläsningen träffar ni Daniel Koch i rum R36.

Varmt välkomna önskar Svensk förening för informationsspecialister (SFIS)!

Inga kommentarer: