tisdag, februari 27, 2007

Årsmöte 2007


Årsmötet
Årsmötet hölls på Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg. Vi inleddde mötet med en visning av Traktörens förvaltningsbibliotek och en presentation av verksamheten. Ingrid Alexandersson valdes traditionsenligt till ordförande och hon lotsade oss med fast hand genom formalian. Ingrid avslutade mötet med några historiska tillbakablickar på tidigare årsmöten och andra evenemang.

Nya styrelsen
Sammansättningen av styrelsen innehåller inga nyheter. Britt Bergh valdes om till ordförande och Erica Wedin, Ingela Åberg och Eva Ekman valdes om som ledamöter. Ann-Christin Karlén, Sofia Calmborg Täreby och Linnea Sjögren sitter kvar.


Nyttovärdering
Efter årsmötet berättade bibliotekschef Viveca Nyström om ett nyligen avslutat projekt rörande nyttovärdering av ett bibliotek. Wivecas artikel, Motiv, mål och mätetal - nyttovärdering av ett bibliotek, finns att läsa i senaste numret av InfoTrend.

Elinor Magnusson påminde om att höstkonferensen utgår i år, istället ges Nord I&D i Stockholm den 18-19 juni. Årets tema är the Human side of IT. Britt Bergh påminde om Bok & Bibliotek som infaller den 27 – 30 september. I skrivande stund är programmet inte klart men vi hoppas att vår föreslagna programpunkt kommer med. Dessutom blir det mingel som vanligt!


Inga kommentarer: