onsdag, maj 10, 2006

Studiebesök på IHGR 27/4


Torsdagen den 27 april ordnade SFIS ett studiebesök på International High School of Gothenburg Region. Skolan är belägen på Molinsgatan vid Kapellplatsen och rymmer högstadium i friskoleregi samt gymnasium i utbildningsförvaltningens regi. Skolan har cirka 250 elever på gymnasiet och 380 elever på högstadiet, med omkring 40 nationaliteter, Skolan följer den svenska nationella läroplanen men har en internationell profil. I alla ämnen och kurser finns det internationella perspektivet med.
Bibliotekarien Veronica Alfredsson visade oss det vackra och ljusa biblioteket som hon byggt upp sedan hon började arbeta på IHGR för 3 år sedan. Beståndet består både av läromedel som används på skolan samt skönlitteratur på många olika språk. Det finns även många tryckta uppslagsverk inom olika ämnen. Veronica upplever att skolan och dess ledning satsar mycket på och värderar biblioteket högt. Hon har ett bra samarbete med lärarna på skolan som förser Veronica med studieplaner så att hon kan göra inköp och planera sitt arbete. Det finns 6 datorer för elevernas informationssökning. En tyst läsesal är på gång att färdigställas. Arbetet som bibliotekarie på IHGR leder nu Veronica till Tanzania i 2 år där hon skall arbeta på en internationell skolas bibliotek i Dar es Salaam.

Vi tackar Veronica för ett trevligt studiebesök och önskar henne lycka till i Afrika!

Sofia Calmborg Täreby

Inga kommentarer: