måndag, maj 22, 2006

Den politiska bloggen, alla talar om den men ingen har läst den

Göteborgs Posten skriver att ny forskning visar att mycket få svenskar söker politisk information på nätet. Artikeln hänvisar till en kommande studie från SOM-institutet i Göteborg som visar att bara tio procent av svenskarna gick in på någon blogg överhuvudtaget under förra året. Färre än fyra procent hade läst en politisk blogg och de regelbundna besökarna på de politiska bloggsidorna var så få att de inte ens gick att mäta.
"- När jag tittar på vem som besökt de politiska bloggarna så är det i stor utsträckning samma personer. Det är också samma personer som var tidigt ute på nätet och som är tidiga med allting, säger Annika Bergström, som är doktor i journalistik och masskommunikation."
Läs hela artikeln här.
Annika Bergström medverkade för övrigt på Höstkonferensen i Göteborg 2005 och kommer även att medverka på ett seminarium arrangerat av SFIS på Bok & Bibliotek 2006.

1 kommentar:

markus sa...

Annikas tolkning av resutlatet är felaktig antingen medvetet eller omedvetet.

Temoundersökningen från 15 Dec publicerad av DN går stick i stäv.

"Internet kan spela en avgörande roll i nästa års val. För osäkra väljare är partiernas hemsidor och annan nätinfo minst lika viktiga som dagstidningar och teve."

"Internet kan spela en avgörande roll i nästa års val. För osäkra väljare är partiernas hemsidor och annan nätinfo minst lika viktiga som dagstidningar och teve."

"Nära hälften av de osäkra tänker i första hand söka sin politiska information via nätet, enligt en Temomätning."

"Inte oväntat lockas framför allt de yngre av nätet som politisk informationskälla. Bland dem uppger hela 77 procent att de skulle använda internet, medan bara två procent skulle sätta sin fot i en valstuga, lika få lyssna på radio och bara 12 procent läsa om partiet i dagspressen."

"Även bland 30-44-åringarna skulle 64 procent använda sig av nätet, liksom 47 procent av 45-59-åringarna."

Allt finns på den här länken

http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=503528