torsdag, september 17, 2015

Vi puffar för BHS programpunkter på bokmässan

Högskolan i Borås hälsar alla SFIS-are välkomna till mötespunkt för bibliotekarier och pedagoger på Bokmässan i monter B06:71.  

I montern får du möta biblioteksforskare och studenter från bibliotekarie- och lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Här finns också information om utbildningarna och den senaste forskningen från högskolan om bland annat skolbibliotek, läsforskning, e-böcker, vetenskaplig publicering och kulturpolitik.

Bibliotekshögskolan arrangerar också seminarier och monterprogram. Några ämnen är den svenska e-boken och dagens unga vuxnas läsningar av litteratur.  Läs mer här.

Inga kommentarer: