onsdag, mars 04, 2015

Har du tappat bort slutbetyget från årskurs 9? Regionarkivet kan hjälpa dig!


Det var stort intresse för vårt studiebesök på Regionarkivet. Vi var 22 personer som kom till Otterhällegatan 5 den 19 februari.

I 20 år har arkivet legat där, sju våningar med arkivmaterial, två våningar med kontorslokaler. Utsikten från kontoren över hamnen och Hisingen är imponerande. Regionarkivet finns sedan 2008 även i Vänersborg, där i huvudsak mycket sjukvårdsmaterial finns lagrat. Det som inte efterfrågas så mycket i Göteborg, det förs över till Vänersborg.

I Göteborg finns 4500 arkiv från föreningar, det ger 15 000 hyllmil handlingar. Det är dokumentation från regionen, dvs hälsovård, journaler, betygskopior, byggnadsritningar, dokumentation från föreningar etc.

Ingång till arkiv i bergsrum
 Materialet täcker från 1850-talet och fram till nutid. Mycket av dokumenten har personlig och konfidentiell information så personalen måste förvissa sig om att endast den som har rätt till informationen får tillgång till den.

Arkivarier, konservator, arkivassistenter och administrativ personal jobbar här. Att inkommande material kan vara mögelangripet tror jag ingen av oss hade en tanke på. Detta kräver ett ankomstrum där materialet tas omhand. En del ska saneras, en del ska torkas (man frystorkar) innan det placeras i arkivet.

Arkivets service mot allmänheten innefattar kopiering, man tar ut en kostnad för detta. Framplockning däremot tar man inte betalt för. Sökuppdrag kan utföras mot kostnad, men tidsbrist gör att det nästan aldrig kan utföras.

En arkivaries huvudfråga är ”Vad ska sparas, hur ska det sparas, och hur länge?” Plast och metall är ”nono” för dokument. Sätt inget gem eller häftklammer i det som du vill arkivera. Lägg det heller inte i en plastficka. Vik t ex ett A3 runt det du vill bevara, då har du chans att kunna bevara materialet utan några skador lång fram i tiden. Moderna lagringsformer håller inte så länge, så informationen bör föras över till annat medium ca vart tionde år.

Fantastiska ritningar finns i samlingarna
Inte bara dokument arkiveras

Diverse dokument från idrottsföreningar
Regionarkivet är verkligen en guldgruva att ösa ur för den intresserade. Det är lätt att bli fast på deras hemsida . Under rubrik Publikationer finns intressanta dokument bl a om upphovsrätt och hur man rädda material vid översvämningar.

Text och foto: Elinor Magnusson

Inga kommentarer: