tisdag, april 09, 2013

Hur är det att vara med i styrelsen?Styrelsen i SFIS Väst välkomnar en ny ledamot, Magdalena Sandahl, som studerar på Bibliotekshögskolan. Vi uppskattar att få in studerandeperspektivet i styrelsearbetet.
Samtidigt tackar vi också av Sofia Arvidsson på Svensk Nationell Datatjänst som varit ledamot 2011-2012. Välkommen Magdalena och stort tack för dina insatser Sofia!

Här nedan följer några betraktelser som Sofia skrivit om hur det är att sitta med styrelsen:

2 år i styrelsen för SFIS Väst

"Hur är det att vara med i styrelsen? 
Det har varit en rolig och riktigt bra erfarenhet att vara med i styrelsen för SFIS Väst åren 2011-2012. Det har dessutom varit värdefullt för mitt jobb på Svensk Nationell Datatjänst och stärkt och utökat mitt egna nätverk. Ett medlemsskap i SFIS ger unika möjligheter att besöka arbetsplatser och seminarier och träffa andra SFIS medlemmar till en låg kostnad (medlemsavgiften). Att dessutom vara med i lokalföreningens styrelse under en mandatperiod är en särskilt chans att vara med och påverka programmet!

Vilka är styrelsen och vad gör dom?
SFIS Väst styrelse består av Annelie Janred Chalmers bibliotek (ordförande), Eva Ekman SIK Institutet för livsmedel och bioteknik (vice ordförande), Lars-Håkan Herbertsson Chalmers bibliotek (sekreterare), Eva Harrie Nordicom (webbredaktör), Ingela Åberg Volvo Technology AB (kassör), Ingrid Johansson Bibliotekshögskolan och Ann-Christin Karlén Advokatfirman Vinge (adjungerad). Styrelsen träffas ca 1-2 timmar efter jobbet 3-4 gånger per termin för att planera för kommande aktiviteter och se till att information skickas ut till medlemmarna via mail, SFIS webbplats, blogg och twitter. Styrelsen håller även kontakten med nationella SFIS. Senaste året har vi haft mer kontakt med lokalföreningen för Svensk biblioteksförening, dels för att kunna samarrangera aktiviteter och dels för att inte aktiviteter ska krocka.

Vad händer i SFIS Väst?
Under de två senaste åren har SFIS Väst anordnat besök på SOM-institutet, Vinges nya bibliotek, 300 m2, Konstbiblioteket, Landsarkivet, Göteborgs auktionsverk mfl. Föreningen har också anordnat seminarier t ex om Discovery-plattformar, Agila metoder och scrum, Forskningsdata: sökbarhet, tillgänglighet och citering, Cycling for libraries, och flera Vetenskap för profession- forskare möter praktiker i samarbete med BHS. Föreningen har också anordnat lunchbokcirkel, t ex läste vi boken Jävla skitsystem! av Jonas Söderström våren 2011.  SFIS Väst anordnar dessutom mingel med seminarier varje år på Bok och biblioteksmässan."
/Sofia Arvidsson, Svensk Nationell Datatjänst, ledamot SFIS Väst 2011-2012Information om styrelsen och mejladresser finns på www.sfis.nu under Lokalavdelningar. Här lägger vi även ut styrelseprotokoll och andra dokument. 


Inga kommentarer: