tisdag, mars 06, 2012

Vetenskap för profession - forskare möter praktiker

SFIS, Chalmers bibliotek och BHS inbjuder alla intresserade till tre seminarier med aktuell forskning inom informationsvetenskap, två under våren och ett till hösten, Meningen är att vi ska fördjupa våra kunskaper och utveckla våra kontakter. Möte mellan forskare och praktiker är en viktig del i både SFIS verksamhet och i högskolans arbete med vetenskap för profession. Vi tror båda att praktikerna har mycket att lära av forskarna och att forskarna har mycket att lära av praktikerna. Seminarierna arrangeras gemensamt av Chalmers bibliotek, SFIS Väst och Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

18 april: Vad spelar det för roll vilken arbetsuppgift vi söker information för?
Information för rutinarbete kontra information för innovation.
Först ut i seminarieserien är fil.dr. Katriina Byström, forskare på BHS, som tillsammans med Henrik Strindberg från Findwise diskuterar olika förhållningssätt gentemot information och informationssökning som olika typer av arbetsuppgifter ger upphov till. De diskuterar också informationsanvändning i arbetsuppgifter av professionell respektive administrativ natur liksom i rutin- och innovationsorienterade arbetsuppgifter. Programmet avslutas med en diskussion om hur olika förhållningssätt kan berika utvecklingen av företag och andra organisationers digitala informations- och kommunikationsmiljöer.

När: 18/4 kl. 17:00-18:30
Var: Chalmers bibliotek, Göteborg
Anmälan senast 16/4 till Ingrid.Johansson@hb.se

Ni som vill läsa mer om Katriinas Byströms forskning hittar information här,http://www.hb.se/wps/portal/forskning/forskare/katriina-bystrom, och Henrik Strindbergs samarbete med BHS kan du läsa om här, http://findabilityblog.se/findwise-in-cooperation-with-boras-university-...

8 maj: Att dela med sig (eller inte) av arbetsrelaterad information – hur, varför och när? En studie av ett nordiskt nätverk för designforskare
Ola Pilerot, doktorand vid BHS, är den andra forskaren att presentera sin forskning i seminarieserien. Ola Pilerots ämne för dagen är hans avhandlingsprojekt, som handlar om en interdisciplinär kategori forskare: nordiska designforskare. I fokus står frågan om hur och varför (eller varför inte) forskarna delar med sig av arbetsrelaterad information till varandra. Ola Pilerot kommer bland annat att diskutera aspekter som har att göra med kunskapssyn, grupptillhörighet, tillit, trovärdighet och identitet. Han kommer också att presentera preliminära resultat från sin studie.

När: 8/5 kl. 17:00-18:30
Var: Chalmers bibliotek, se ovan.
Anmälan senast 7/5 till Ingrid.Johansson@hb.se
Läs mer om Olas forskning här: http://www.adm.hb.se/~opi/

Att delta i seminariet kostar 100 kr per seminarium för dem som inte är medlemmar i SFIS. För SFIS medlemmar är det gratis. Under seminarierna kommer det att serveras fika.

Att ta sig till Chalmers: Bussarna 16, 58, 158, 753 och spårvagnarna 6, 7, 10 och 13 trafikerar hållplats Chalmers. Buss 19 stannar på hållplatsen Chalmers Tvärgata. Med bil: Följ skyltar mot Sahlgrenska sjukhuset. Från Drottningtorget, utanför Centralstationen i centrala Göteborg, kan du välja Spårvagn 7, riktning Tynnered. Hoppa av vid hållplats Chalmers.

Den som vill ha mer information om arrangörer och medverkande kan gå till:
www.sfis.nu
http://www.lib.chalmers.se/
www.hb.se/bhs
http://www.findwise.se/

Datum:
19 april 2012
Stad:
Göteborg
Plats:
Chalmers bibliotek - Johanneberg
Pris för icke medlem:
100kr

Inga kommentarer: