fredag, november 25, 2011

Lunchbokcirkel 26/1


Sista boken som vi läste under 2012 var R. David Lankes the Atlas of New Librarianship som för fram testen att ett bibliotek inte handlar om böcker eller artefakter.

Årets första bokcirkel bok behandlar både artefakten och rummet.
Vad är en bok? Frågan har blivit nästintill omöjlig att besvara. E-böcker, ljudböcker och print-on-demand har suddat ut bokformatets gränser och möjliggjort helt nya flöden av text. Vad är ett bibliotek? Strävan efter att "hänga med" i digitaliseringen får biblioteket att åsidosätta sin kanske viktigaste uppgift: att ge plats för skapandet av nya allmänheter. I dubbelvolymen Boken & Biblioteket bemöter Rasmus Fleischer de omvälvande utmaningar som bokbranschen och kulturpolitiken har ställts inför. Utifrån ett historiskt paradigmskifte skärskådar Fleischer framtiden för det tryckta ordet. Boken & Biblioteket tar med oss på en en häpnadsväckande resa från Alexandriabiblioteket till Bonnierhuset, från Gutenberg till Google

Den 26/1 ses vi kl 12-ca 13 på Advokatfirman Vinge i Göteborg (Nordstadstorget 6) för att diskutera dubbelvolymen " Boken & Biblioteket "av Rasmus Fleischer

Amäl dig senast den 16/1 till ann-christin.karlen(at)vinge.seMer
Låt boken vara långsam i fred

Inga kommentarer: