måndag, november 29, 2010

SFIS Höstkonferens 2010

Höstkonferens 2010
Man talar allt mer om informationsspecialister, men hur ser egentligen en informationsspecialist ut? Vilken är informationsspecialistens kompetens? Och kan man definiera en gemensam kärnkompetens, som är densamma oavsett informationsspecialisten kallar sig informationsarkitekt, informatiker, omvärldsanalytiker, webbredaktör, dokumentalist, bibliotekarie, arkivarie eller projektledare, och oavsett informationsspecialisten arbetar på ett privat företag, som konsult, på ett stort universitetsbibliotek eller på ett litet specialbibliotek?

Detta var temat för årets höstkonferens i Uppsala, ett samarrangemang mellan SFIS och Institutionen för ABM vid Uppsala universitet. I år tjuvstartade man med ett mingel redan kvällen innan. Ett 15-tal informationsspecialister, produktpresentatörer och en student tog chansen att träffas på trevliga Pipes of Scotland.

Peter Almerud inledde konferensen med att resonera kring vad en informationsspecialist egentligen är. Därefter var det dags för Anna Hellsten Kronander att berätta om hur det är att arbeta som informationsspecialist på ett globalt företagsbibliotek med 62000 anställda.
Petra Wallgren Björk visade på hur sjukhusbibliotekarier har ett mångfacetterat yrke inom vård och forskning.
Ann-Christin Karlén Gramming redogjorde för informationsspecialistens vardag på en större advokatfirma. Alldeles innan lunch var det dags för Elinor Magnusson, som, tyvärr inte kunde vara på plats men som visade på hur en informationsspecialist kan vara en internkonsult och möjliggörare genom en innovativ videopresentation.

Workshops
På eftermiddagen var det dags för workshops utifrån förmiddagens föreläsningar. Flera av förmiddagens föreläsare diskuterade informationsspecialistens kompetensområden utifrån RIPSgruppens dokument och dessa komeptensområden var något man återkom till även under eftermiddagen.

Höstkonferens 2010

Produktpresentationer
Mellan föreläsningarna bjöds det på produktpresentationerna från Nobicon Nordic AB, LM Informationstjänst, Ebsco och Swets.

Swets stipendium

Swetsstipendiet 2010.
Camilla Hertil Lindelöw tilldelades 2010 års Swetsstipendium för att hon ska kunna besöka några EU-institutioner i Luxemburg och Strasbourg för att studera EU:s informationsproduktion. I förlängningen kan Camilla därmed få verktyg att bättre kunna hjälpa forskare och studenter i deras sökande efter EU-information. Juryn tyckte att ämnet var intressant och att syftet med studieresan var angeläget och man bedömde även att Camilla Hertil Lindelöw har goda förutsättningar både att använda den kunskap hon får i sitt arbete och att sprida den till andra informationsspecialister.

SFIS extra årsmöte
Den fullmatade dagen avslutades med ett extra årsmöte där man klubbade igenom en reviderad budget och några stadgeändringar.

Inga kommentarer: