måndag, maj 10, 2010

SFIS Västs vårutflykt - med Mediebarometern

Onsdag 26 maj samlas vi hos Nordicom som berättar om svenskarnas medievanor utifrån resultat från nya "Mediebarometern 2009" (publiceras under maj). Här får vi svar på frågor som: Läser folk fortfarande tidningar? Och läser man i så fall främst på nätet eller på papper? Tittar vi fortfarande på TV? Vem läser respektive lyssnar på böcker? Och hur är det nu med alla sociala medier, vem och hur stor andel av befolkningen använder dem? Mediebarometern är en årlig medievaneundersökning som startade 1979 och därmed kan visa på trender över trettio år.
Efteråt promenerar vi till Hallandsgården i Slottsskogen där vi bjuds på smörgås och kaffe/te. Var snäll och meddela önskemål om vegetarisk kost/eventuella allergier.

Tid: Onsdag 26 maj kl 16.00
Plats: Nordicom, Seminariegatan 1B, i det nya 'Mediehuset' som ligger bakom Annedalsseminariet.
Hållplats: Seminariegatan, Olivedalsgatan eller Linnéplatsen.

Anmälan till: Eva Harrie, e-post eva.harrie@nordicom.gu.se
eller tel 031-786 4658, senast 20 maj.


Välkomna!

Inga kommentarer: