torsdag, januari 28, 2010

Kommande bokcirkel Pedagogiskt arbete i teori och praktik


Vad undervisar vi om på bibliotek? Hur undervisar vi? Varför undervisar vi om det vi gör? Vilken pedagogisk roll har biblioteket och bibliotekarien?
Nästa bok i bokcirkeln blir Pedagogiskt arbete i teori och praktik , en samling texter skrivna av bibliotekarier och undervisningsverksamma forskare. Boken ingår i skriftserien om biblioteksutveckling i samarbete med Svensk Biblioteksförening.
Exemplen är hämtade från högskoleområdet men är lika aktuella för arbete inom gymnasieskola eller folkbibliotek. Boken är redigerad av Birgitta Hansson, ansvarig för stödet i informationskompetens vid Örebro universitet och är lärare i högskolepedagogiska kurser och Anna Lyngfelt, docent i litteraturvetenskap och verksam som pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Mer information om tid, plats och vem man skall anmäla sig till kommer snart!

Inga kommentarer: