onsdag, mars 04, 2009

Välkommen på studiebesök till NORDICOM!

Nordicom är ett nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs Universitet. Man arbetar med att tillgängliggöra kunskap om mediernas roll och villkor i samhället och för att få fram detta så har man omfattande kontakter med en rad intressenter som forskare, medieföretag, politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer, lärare, bibliotek över hela världen. De tre huvudområden man verkar inom är:

- Medieforskningen och dess resultat i de nordiska länderna
- Medieutvecklingen och medietrender i de nordiska länderna
- Forskning om barn, unga och medier i världen

Nordicom ger ut tidskrifter, framställer databaser, har förlagsverksamhet, ordnar konferenser m.m. Se ytterligare information på hemsidan.

Karin Poulsen med kollegor tar emot oss och visar sin verksamhet samt bjuder på fika onsdagen den 18 mars kl 17.00.

Nordicom finns på Seminariegatan 1B i Göteborg (bakom gamla Annedalsseminariet). Vi samlas vid huvudentren. Lättast att ta sig dit med kollektivtrafiken är att åka till Linnéplatsen och sedan gå den korta sträckan.

Anmälan senast den 16 mars till Eva Ekman eva.ekman at astrazeneca.comVarmt välkomna önskar
Styrelsen i SFIS Väst

Inga kommentarer: