tisdag, februari 03, 2009

Kampen om kunskapen


Nästa bok i lunchbokcirkeln blir Kampen om kunskapen, Informationssamhällets politiska skiljelinjer , av Ulf Bjereld och Marie Demker


Tid: 12.00 den 17 mars 2009
Plats: Kammarrätten i Göteborg
Anmälan till Britt Bergh

Vill du diskutera denna bok på kvällstid? Hör av dig ändå så kanske vi kan få ihop ytterligare en träff efter arbetstid.Boken Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer vill visa hur det hyperindividualiserade samhället skapar nya sociala motspänningar som de politiska partierna och vårt representativa demokratiska system har svårt att hantera. Den snabba utveckligen inom det kommunikationsteknologiska området genererar nya politiska skiljelinjer där just kampen om kunskapen får en avgörande betydelse. Samtidigt framträder en ny social grupp av informationsarbetare # de s k fria logotyperna # som en allt mer central aktör i samhällslivet.Kampen om kunskapen som bas för de nya skiljelinjerna och de fria logotyperna skildras i boken genom analyser av svensk kriminalpolitik, internationell valfångstpolitik, fildelningsfrågan och Piratpartiets uppkomst, Googles självcensur i Kina, begreppet anställningsbarhet i svensk politik samt upprättandet av den Internationella brottmålsdomstolen i Haag.Boken Kampen om kunskapen är nummer två i den trilogi som inleddes med den uppmärksammade I Vattumannens tid? En bok om 1968 års uppror och dess betydelse i dag (Hjalmarson & Högberg, 2005), om hur 1968 års revolt påverkade auktoritetsförhållandena i samhället på ett sätt som ofrånkomligen formar även dagens värld.

Källa: Bokia

Läs mer om boken:
Upphovsrättsproblematiken är större än fildelningsfrågan

Inga kommentarer: