torsdag, oktober 16, 2008

Informationsberget och "Google-effekten"


Vilka är möjligheterna och utmaningarna för företag och organisationer att ha en "Google" för internt bruk? Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter från flera stora sökprojekt visar vi exempel på hur sökteknik kan underlätta och befrämja organisationers dagliga verksamhet. Vi fortsätter på tidigare spår om metadata och går igenom hur en aggregering av denna kan skapa ny kunskap. I stället för att se det ständigt växande informationsberget som ett problem, kan du förvandla den interna informationen till en kunskapsbank som skapar konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Henrik Strindberg och Caroline Abrahamsson från Findwise delar med sig av sina erfarenheter inom sökteknologiområdet och berättar om vilka fördelar din organisation har att vinna.

Var: Findwise, Drottninggatan 5, våning 4, Göteborg
När: Tisdag, 4 november 2008 kl. 17-18
Kostnad: gratis och SFIS Väst bjuder på kaffe och smörgås
Anmälan till Henrik senast den 3/11

Välkommen önskar styrelsen i Svensk förening för informationsspecialister, Väst

Inga kommentarer: