torsdag, maj 15, 2008

Jobb med puls för bibliotekarie

Elinor Magnusson, informationsspecialist på SCA Hygiene Products, har intervjuats i dagens GP. Det är bilagan Jobb & Studier som har ett stort uppslag om hur det kan vara att arbeta som företagsbibliotekarie;
Det är lite mer skarpt läge än om du jobbar på ett bibliotek. Du har också ett ansvar för att visa upp ett gott ekonomiskt resultat tillsammans med alla andra anställda, säger Elinor Magnusson.

Läs artikeln här!

Inga kommentarer: