onsdag, mars 19, 2008

Det är inte som det var att längs stranden

Bild: spaklis gyilkosVälkommen till Röhsska på visning av utställningen Det är inte som det var att gå längs stranden– naturen som motiv i samtida svenskt konsthantverk.


Dagens konsthantverkare förhåller sig fritt till de symboliska innebörder vi
är vana att läsa in i naturen. Utställningen belyser skillnader och likheter i deras relationer till naturen som inspiration, tema och referenspunkt. I utställningen medverkar Sofia Björkman, Frida Breife, Tabea Dürr, Frida Fjellman, Agneta Flock, Renata Francescon, Mia E Göransson, Agnieszka Knap, Anders B. Liljefors, Jakob Robertsson, Charlotte Sinding samt gruppen Uglycute. Utställningen är producerad av Dalslands konstmuseum.

"En behändig, subjektiv presentation av samtidskonsthantverk - tämligen okänd för de flesta av oss", "... snyggt genomtänkt", skrev Lisbet Ahnoff på GP:s kultursida.

Vår guide är Love Jönsson som dessutom är curator för utställningen. Love Jönsson undervisar på HDK i konsthantverkets teori och historia.Han är även knuten till Göteborgs-Postens kultursida och publicerar regelbundet artiklar och recensioner i svenska och internationella facktidskrifter.

Entréavgift: årsbiljett kostar 40 SEK. Antalet besök med denna biljett är obegränsat året ut och giltig till Röhsska museet, Konstmuseet, Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet.

Vi träffas vid entrén kl. 15.45.
Visningen börjar kl. 16.00Anmälan per e-post till ann-christin.karlen @ vinge.se senast 28:e mars.

Inga kommentarer: