måndag, mars 27, 2006

Snart slutläst på svenska båtar?


höstkonferensen i Göteborg 2005 kunde man lyssna på Göran Engdahl, nyligen pensionerad efter att ha arbetat som bibliotekarie på Sjömansbiblioteket i över 20 år. Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg. I vintras utlystes en ledig tjänst som sjömansbibliotekarie. Men är sjömansbiblioteket hotat?

Bakgrunden är att man i februari 2005 överlämnade Betänkande av sjömansserviceutredningen (SOU 2005:11) till regeringen
I kommittédirektivet Avveckling av Handelsflottans kultur- och fritidsråd som kom den 23 februari 2006 kan man dock läsa att "Verksamhetsgrenen bibliotek skall fortsättningsvis vara lokaliserad till Göteborg (3 tjänster)". Margita Björklund, vice ordf (fp) i Göteborgs kulturnämnd, har tidigare skrivit en debattartikel i GP om saken Lägg inte ned sjömansbiblioteket liksom författaren och före detta sjömannen Ove Allansson "Regeringen slaktar Sjömansbiblioteket"

Snart slutläst på svenska båtar

Det kan vara slutläst på svenska handelsfartyg från årsskiftet 2006/07. Då läggs Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) ner och Sjöfartsverket tar över verksamheten.
- Det får bara inte ske, sjömän har samma rätt att kunna låna böcker gratis på bibliotek som andra svenskar, säjer Lennart Johnsson, chefredaktör på sjömännens facktidning Sjöfolket, till TT.

HKF är en av de allra minsta myndigheterna. Tillsammans med bland andra Sjömanskyrkan driver den fritidsverksamhet i Sverige och utomlands för de cirka 8.000 svenska sjömännen. HKF tar också hand om internationella sjömän på besök i svenska hamnar.

19 miljoner
Beslutet att lägga ner myndigheten fattades i december och nyligen tillsattes en utredare för att planera nedläggningen. Målet är att verksamheten i framtiden ska kosta så lite som möjligt. Hela HKF:s verksamhet kostar 19 miljoner kronor och betalas delvis av de hamnavgifter som fartyg betalar för att angöra svenska hamnar.
Men eftersom sjömäns fritid finns reglerade i internationella avtal, för att ge dem möjlighet till kultur, sport, umgänge och kultur när de är i hamn, kommer man inte helt undan.
- Från början skulle allt läggas ner och vi skulle inte längre har till exempel några utlandskontor kvar, säger Lennart Johnsson.

Flytta
Det förslaget stoppades, men fortfarande ska HKF flytta med 15 anställda till Sjöfartsverket i Norrköping och allt som inte är reglerat i de internationella avtalen kommer också att avgiftsbeläggas, däribland också boklån.
- Obegripligt dumt. Det handlar om små summor, men betyder mycket för våra medlemmar att få tillgång till böcker och tidningar på svenska, säger Lennart Johnsson.
Biblioteksverksamheten bedrivs i de hamnar där HKF har verksamhet i Sverige och utomlands. Dessutom kan varje båt ha med sig ett skeppsbibliotek för utlåning.
- Mitt uppdrag är att avveckla HKF i sin nuvarande form och se till att allt som inte är reglerat i internationella avtal blir avgiftsbelagt så långt som möjligt, säger Helena Lefvert på näringsdepartementet som utsetts att genomföra förändringen.
- Bokutlåningen omfattas inte av några avtal, påpekar hon.

källa TT
Bilden på Göteborgs hamn är tagen av andreasnilsson1976 med Creative Commons licens

Inga kommentarer: