måndag, mars 18, 2019

Nano learning eller Hur äter man en elefant?

Ann-Christin Karlén, Advokatfirman Vinge, berättade om Nano learning i samband med vårt årsmöte 13 mars.


Utbildningsinsatser kan ha en hög tröskel att ta sig över. Att avsätta 45-60 minuter kan upplevas som näst intill ogörligt i en stressig vardag. När man får materialet nedbrutet och kondenserat till kortare avsnitt, är det mycket lättare att sätta igång, tröskeln har blivit lägre.

Helt kort går det ut på att man ska kunna tillägna sig ett material på 5-15 minuter och det ska kunna göras ”on the go” från dator/mobil/iPad. Vi fick se exempel på olika ämnen som man kan lägga upp som nano learnings. 

Tack, Ann-Christin, för en intressant inblick i hur man kan t ex promota sin egen verksamhet i form av nano learnings.

Samtidigt vill jag tacka för mig som ordförande i lokalavdelningen. I höst lämnar jag mitt arbete på Essity för att bli senior på heltid.

Elinor Magnusson

söndag, december 09, 2018

Glöggmingel med Svensk Biblioteksförening torsdagen den 29 november

Kvällens tema –den nya nationalismen
 
Sven-Erik Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1979-2006, tog
avstamp i nationalism i Indien. Lite förvånande för mig, jag hade förväntat mig ett europeiskt
perspektiv, men nationalism finns överallt, det blev uppenbart.

Hindi, hinduism och Hindustan, dvs ett språk, en religion och en region/land, detta är nationalismen i
ett nötskal. Att världen ska vara så här, detta kännetecknar nationalism. Precis detta fick vi höra i en
tv-debatt under höstens valkampanj att ”de [invandrare] inte passar in här”, ett klockrent uttalande
som stöder nationalismens idé.

Andra kännetecken för nationalismen är

  •  icke-elitistiskt – man har ett motstånd mot eliter (dock ej ekonomisk elit)
  •  vagt folkligt
  •  lantligt i stället för urbant

Nationalismen har alltid fiender, t ex islam. Forskare/journalister/intellektuella/konstnärer m fl är
andra som kan störa den rådande ordningen. Ideologin är mer tillbakablickande än
framtidsorienterad.

De sociala medierna är effektiva verktyg för den nya nationalismen. Här finns ingen
kritisk/granskande instans, det finns ingen redaktör för de sociala medierna.

Liedman tog även upp Kina och USA och nationalismen i respektive länder vilket förtydligade bilden
av hur nationalismen ser ut i olika regioner.

Vi tackar Svensk Biblioteksförening för ett intressant och mycket aktuellt ämne vid årets glöggmingel.


God Jul önskar SFIS Väst!

Elinor Magnusson


onsdag, oktober 03, 2018

Bokmässa med SFIS Väst

I ett konferensrum, i direkt anslutning till mässhallarna, avslutades den första bokmässedagen med SFIS Västs sedvanliga bokmässemingel.
Liksom förra året höll vi ett konferensrum öppet för SFIS medlemmar under eftermiddagen. Här fanns möjlighet att koppla av från mässbrus, samtala med kollegor och knyta kontakter.

Tillsammans med representanter från LM Informationstjänst avslutades dagen med mingel och ett föredrag av Jonas Söderholm.

Jonas är nybliven doktor från Bibliotekshögskolan i Borås och han presenterade sin doktorsavhandling. Han har forskat på något annorlunda bibliotek, så kallade verktygsbibliotek. Två av dessa finns i Berkeley, USA. Det är livet på dessa bibliotek som är avhandlingens studieobjekt. Biblioteken är uppbyggda som helt vanliga bibliotek. Här finns en lånedisk, massor med verktyg och kompetent personal, ofta med ett förflutet som hantverkare.
Enligt Söderholm finns en social atmosfär på verktygsbiblioteken. Låntagarna är ofta unga småföretagare som ännu inte börjat tjäna pengar, för dem är biblioteket oumbärligt. Här samtalar
de med personalen kring det som skall lånas och ibland går de hem med något annat än det de hade tänkt, men som kanske passar deras uppgift bättre. Bibliotekens kunniga och engagerade personal är av stort värde för dessa låntagare.Jonas forskning väcker frågorna: Måste bibliotek alltid vara bokbibliotek?  Vad kan man låna ut på ett bibliotek? På flera av våra folkbibliotek kan man utöver böcker låna skivor och filmer, men finns det potential till att utveckla utlåningsverksamheten? ja! menar Jonas Söderholm. Biblioteken ska vara med och stödja utvecklingen i lokalsamhället. Utöver verktyg är kläder, konst, sällskapsspel och leksaker exempel på saker som man skulle kunna låna ut på bibliotek.
Är du intresserad av att fördjupa dig mer i temat för Jonas avhandling så kan den laddas ned här:


Vill du låna annat än böcker?
Dela mera är ett projekt som vill öka delning av prylar hos Göteborgs Stads kulturhus och bibliotek,
t ex.
Torslanda bibliotek, här du kan låna sällskapsspel.
Biskopsgårdens bibliotek, här du kan låna sällskapsspel.
Linnéstadens bibliotek, här du kan låna verktyg och symaskiner.

Gå in på länken, det finns fler bibliotek som lånar ut saker, https://tinyurl.com/y93w4pjv.


Text och bild:
Karin Hellingwerf
Elinor Magnusson